Јавне набавке 2020 Print

Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкама 2015

План јавних набавки за 2018

Измена плана јавних набавки за 2018 (10)

Измена плана јавних набавки за 2018 (11)

План јавних набавки за 2019

Измена плана јавних набавки за 2019 (1)

Измена плана јавних набавки за 2019 (2)

Измена плана јавних набавки за 2019 (3)

Измена плана јавних набавки за 2019 (4)

План јавних набавки за 20202013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Јавна набавка бр. 21-1.1.2/2020 -"Санитетски потрошни материјал", oбликована по партијама

Позив за подношење понуда (17.11.2020)

Конкурсна документација (17.11.2020)

Питања и одговори (1)(20.11.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (20.11.2020)
Јавна набавка  бр. 20-1.1.4/2020 -"Стоматолошки потрошни материјал", oбликована по партијама

Позив за подношење понуда (05.11.2020)

Конкурсна документација (05.11.2020)

Питања и одговори (1)(12.11.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (12.11.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 17-1.2.13/2020 -"Услуге мобилне телефоније за потребе Дома здравља „Земун“"

Позив за подношење понуда (29.10.2020)

Конкурсна документација (29.10.2020)

Одлука о додели уговора (09.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору (16.11.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 16-1.2.4/2020 -"Услуге одржавања и унапређења информационог система"

Позив за подношење понуда (29.10.2020)

Конкурсна документација (29.10.2020)

Одлука о додели уговора (09.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору (16.11.2020)

Јавна набавка мале вредности бр. 19-1.2.7/2020 -"Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме- рачунарске (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (22.10.2020)

Конкурсна документација (22.10.2020)

Одлука о додели уговора (02.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору (06.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору (06.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору (06.11.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 14-1.1.7/2020 -"Нафтни деривати"

Позив за подношење понуда (13.08.2020)

Конкурсна документација (13.08.2020)

Одлука о додели уговора (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (04.09.2020)
Јавна набавка бр. 15-1.2.1-2020 - "Редовно одржавање и сервисирање лифтова"

Позив за подношење понуда (13.08.2020)

Конкурсна документација (13.08.2020)

Одлука о додели уговора (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (03.09.2020)
Јавна набавка бр. 07-1.1.3/2020 - "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (06.07.2020)

Конкурсна документација (06.07.2020)

Одлука о додели уговора (17.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (1) (24.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (24.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (3) (24.08.2020)
Јавна набавка бр. 11-1.1.3/2020 - "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (09.07.2020)

Конкурсна документација (09.07.2020)

Питања и одговори (06.08.2020)

Одлука о додели уговора (20.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (1) (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (3) (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (4) (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (5) (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (6) (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (7) (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (8) (27.08.2020)

Јавна набавка  бр. 12-1.2.8/2020 - "Чишћење септичких јама"

Позив за подношење понуда (30.07.2020)

Конкурсна документација (30.07.2020)

Одлука о додели уговора (17.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (04.09.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 13-1.2.11/2020 - "Услуге на хитним интервенцијама водовода и канализације"

Позив за подношење понуда (30.07.2020)

Конкурсна документација (30.07.2020)

Одлука о додели уговора (17.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (04.09.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 06-1.2.6/2020 - "Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме"

Позив за подношење понуда (16.07.2020)

Конкурсна документација (16.07.2020)

Одлука о додели уговора (27.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (03.08.2020)

Јавна набавка мале вредности бр. 10-1.1.5/2020 - "Материјал за хигијену"

Позив за подношење понуда (02.07.2020)

Конкурсна документација (02.07.2020)

Одлука о додели уговора (14.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (20.07.2020)

Јавна набавка мале вредности бр. 08-1.2.12/2020 - "Oсигурање и регистрација возила"

Позив за подношење понуда (25.06.2020)

Конкурсна документација (25.06.2020)

Одлука о додели уговора (09.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (15.07.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 09-1.2.3/2020 - "Осигурање имовине и лица"

Позив за подношење понуда (11.06.2020)

Конкурсна документација (11.06.2020)

Одлука о додели уговора (22.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору (01.07.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 05-1.2.15/2020 - "Услуга контроле ПП апарата и опреме"

Позив за подношење понуда (04.06.2020)

Конкурсна документација (04.06.2020)

Одлука о додели уговора (17.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору (25.06.2020)

Јавна набавка мале вредности бр. 04-1.2.9/2020 - "Сервисирање и одржавање службених возила"

Позив за подношење понуда (04.06.2020)

Конкурсна документација (04.06.2020)

Одлука о додели уговора (17.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору (1) (01.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (01.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (3) (01.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (4) (01.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (5) (01.07.2020)

Јавна набавка мале вредности бр. 03-1.2.14/2020 - "Услуге стручних лица за обављање послова безбедности и здравља на раду"

Позив за подношење понуда (16.04.2020)

Конкурсна документација (16.04.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (21.04.2020)

Питања и одговори (21.04.2020)

Продужење рока (21.04.2020)

Одлука о додели уговора (04.05.2020)

Обавештење о закљученом уговору (15.05.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 01-1.2.2/2020 - „Сакупљање и транспорт медицинског отпада“

Позив за подношење понуда (02.04.2020)

Конкурсна документација (02.04.2020)

Одлука о додели уговора (15.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (1) (29.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (29.04.2020)Јавна набавка мале вредности бр02-1.2.10/2020 - Обезбеђење објекта Дом здравља "Земун"

Позив за подношење понуда (02.04.2020)

Конкурсна документација (02.04.2020)

Одлука о додели уговора (15.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (29.04.2020)