Службе

Јавне набавке 2016 PDF Print

Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкама 2015

План јавних набавки за 2016

План јавних набавки за 2016- измена

2013 - 2014 - 2015


 

Јавна набавка мале вредности бр 24-12/2016 "Тонери и рибони"

Позив за подношење понуда (22.12.2016)

Конкурсна документација (22.12.2016)

Питањe и одговори (1) (26.12.2016)

Измена и допуна (1) (27.12.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1) (27.12.2016)

Питањe и одговори (2) (30.12.2016)

Измена и допуна (2) (30.12.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (2) (30.12.2016)

Питањe и одговори (3) (09.01.2017)

Питањe и одговори (4) (09.01.2017)
Јавна набавка мале вредности бр 25-13/2016 "Осигурање имовине и лица "

Позив за подношење понуда (05.01.2017)

Конкурсна документација (05.01.2017)

Питањe и одговори (1) (06.01.2017)

Питањe и одговори (2) (09.01.2017)
Јавна набавка мале вредности бр 23-11/2016 "Сервисирање и одржавање службених возила"

Позив за подношење понуда (08.12.2016)

Конкурсна документација (08.12.2016)

Одлука о додели уговора (1) (20.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (5) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (6) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (7) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (8) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (29.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (10) (29.12.2016)
Јавна набавка мале вредности бр 26-12/2016 "Физичко техничко обезбеђење"

Позив за подношење понуда (15.12.2016)

Конкурсна документација (15.12.2016)

Одлука о додели уговора (1) (26.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (04.01.2017)Јавна набавка добара бр 13-7/2016 ПО "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (15.12.2016)

Конкурсна документација (15.12.2016)
Јавна набавка добара бр 13-7/2016 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (03.10.2016)

Конкурсна документација (03.10.2016)

Измена и допуна (1) (07.10.2016)

Питањe и одговори (1) (07.10.2016)

Питањe и одговори (2) (21.10.2016)

Измена и допуна (2) (21.10.2016)

Питањe и одговори (3) (27.10.2016)

Одлука о додели уговора (4) (16.11.2016)

Одлука о обустави поступка за партијe (5,6,7,13,14) (16.11.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (8) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (10) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (11) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (12) (1.12.2016)
Јавна набавка услуга мале вредности 21-8-2016 "Tекуће поправке и одржавање стоматолошке опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (10.11.2016)

Конкурсна документација (10.11.2016)

Одлука о додели уговора (18.11.2016)

Обавештење о закљученом уговору (28.11.2016)
Јавна набавка отворени поступак 22-3-2016 "Потрошни материјал за анализатор ISE 3000-SFRI"

Позив за подношење понуда (27.10.2016)

Конкурсна документација (27.10.2016)

Одлука о додели уговора (1) (07.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (12.12.2016)
Јавна набавка отворени поступак 17-7-2016 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби лабораторије"

Позив за подношење понуда (09.09.2016)

Конкурсна документација (09.09.2016)

Измена и допуна (1) (26.09.2016)

Измена и допуна (2) (26.09.2016)

Питањe и одговори (1) (06.10.2016)

Одлука о додели уговора (14.10.2016)

Одлука о обустави поступка за партију 8 (14.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (5) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (6) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (7) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (10) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (11) (24.10.2016)

Одлука о обустави поступка за партију (8) (24.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (27.10.2016)
Јавна набавка добара бр 16-4/2016 "Стоматолошки потрошни материјал" ПО

Позив за подношење понуда ПО (12.09.2016)

Конкурсна документација ПО (12.09.2016)

Питањe и одговори (1) (27.09.2016)

Измена и допуна (1) (27.09.2016)

Одлука о додели уговора (14) (03.10.2016)

Одлука о додели уговора (23) (03.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (14) (11.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (23) (11.10.2016)

Одлука о додели уговора (1) (14.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору (12) (19.10.2016)
Јавна набавка добара мале вредности бр 19-13/2016 "Резервни делови за службена возила"

Позив за подношење понуда (08.09.2016)

Конкурсна документација (08.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (05.10.2016)

Одлука о додели уговора (1) (07.12.2016)
Јавна набавка отворени поступак 7-14-2016 "Набавка медицинске опреме"

Позив за подношење понуда (28.09.2016)

Конкурсна документација (28.09.2016)

Одлука о наставку поступка (28.09.2016)

Измена и допуна (1) (28.09.2016)

Одлука о додели уговора (1) (04.11.2016)

Обавештење о закљученом уговору (21.11.2016)Јавна набавка услуга мале вредности бр 20-4/2016 "Консултантске услуге у области управљања пословима јавних набавки"

Позив за подношење понуда (08.09.2016)

Конкурсна документација (08.09.2016)

Одлука о додели уговора (06.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (26.09.2016)
Јавна набавка добара бр 16-4/2016 "Стоматолошки потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (27.06.2016)

Конкурсна документација (27.06.2016)

Питањe и одговори (1) (11.07.2016)

Измена и допуна(1) (20.07.2016)

Питањe и одговори (2) (22.07.2016)

Питањe и одговори (3) (22.07.2016)

Питањe и одговори (4) (22.07.2016)

Измена и допуна(2) (22.07.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1) (22.07.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (2) (27.07.2016)

Измена и допуна(3) (27.07.2016)

Питањe и одговори(5) (27.07.2016)

Измена и допуна (4) (27.07.2016)

Питањe и одговори (6) (27.07.2016)

Одлука о обустави поступка за партију 12 (19.08.2016)

Одлука о додели уговора (19.08.2016)

Одлука о стављању ван снаге одлуке о додели уговора (29.08.2016)

Одлука о обустави поступка за партију 14, 23 (30.08.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (5) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (6) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (7) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (8) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (10) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (11) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (13) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (15) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (16) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (17) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (18) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (19) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (20) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (21) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (22) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (24) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (25) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (26) (07.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору (27) (07.09.2016)
Јавна набавка добара бр 18-11/2016 "Канцеларијски материјал"

Позив за подношење понуда (02.06.2016)

Конкурсна документација (02.06.2016)

Одлука о додели уговора (15.08.2016)

Обавештење о закљученом уговору  (31.08.2016)
Јавна набавка бр 12-3/2016 "Лабораторисјки потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (25.05.2016)

Конкурсна документација (25.05.2016)

Питањe и одговори (1) (03.06.2016)

Питањe и одговори (2) (16.06.2016)

Питањe и одговори (3) (20.06.2016)

Одлука о додели уговора (27.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (5) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (6) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (7) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (8) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (10) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (11) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (12) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (13) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (14) (12.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (15) (12.07.2016)

Одлука о обустави поступка за партију (26.07.2016)

Одлука о додели уговора ПП (12) (04.08.2016)

Обавештење о закљученом уговору (16) (09.08.2016)
Јавна набавка добара бр 15-7/2016 "Нафтни деривати"

Позив за подношење понуда (23.06.2016)

Конкурсна документација (23.06.2016)

Питањe и одговори (1) (28.06.2016)

Одлука о додели уговора (11.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (26.07.2016)
Јавна набавка добара бр 14-16/2016 "Технички материјал"

Позив за подношење понуда (10.06.2016)

Конкурсна документација (10.06.2016)

Одлука о додели уговора (21.06.2016)

Одлука о обустави поступка за партију 4 (21.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (06.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (06.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (06.07.2016)
Јавну набавка  бр 05-2/2016 „,Санитетски потрошни материјал обликован по партијама“

Позив за подношење понуда (20.04.2016)

Конкурсна документација (20.04.2016)

Питањe и одговори (1) (21.04.2016)

Питањe и одговори (2) (25.04.2016)

Питањe и одговори (3) (06.05.2016)

Питањe и одговори (4) (10.05.2016)

Питањe и одговори (5) (11.05.2016)

Питањe и одговори (6) (13.05.2016)

Одлука о додели уговора (26.05.2016)

Обавештење о обустави поступка за партију 4 (26.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (5) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (6) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (7) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (8) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (13.05.2016)

Одлука о додели уговора (21.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (04.07.2016)
Јавна набавка бр 11-10/2016 "Чишћење септичких јама"

Позив за подношење понуда (25.05.2016)

Конкурсна документација (25.05.2016)

Одлука о додели уговора (07.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (21.06.2016)
Јавну набавка мале вредности радови бр 04-9/2016Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)

Позив за подношење понуда (29.03.2016)

Конкурсна документација (29.03.2016)

Питања и одговори(1) (30.03.2016)

Питања и одговори(2) (04.04.2016)

Питања и одговори(3) (04.04.2016)

Одлука о додели уговора (18.04.2016)

Одлука о обустави поступка за партију 6 (18.04.2016)

Одлука о обустави поступка за партију 8 (18.04.2016)

Обавештење о обустави поступка за партију 6 (26.04.2016)

Обавештење о обустави поступка за партију 8 (26.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (27.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (27.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (27.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (27.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (5) (27.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (7) (27.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (27.04.2016)

Позив за подношење понуда (26.05.2016)

Конкурсна документација (26.05.2016)

Одлука о додели уговора (10.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору (6) (21.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору (8) (21.06.2016)
Јавну набавка  бр 07-14/2016 „Набавка медицинске опреме“

Позив за подношење понуда (20.04.2016)

Конкурсна документација (20.04.2016)

Питањe и одговори (1) (06.05.2016)

Питањe и одговори (2) (10.05.2016)

Питањe и одговори (3) (11.05.2016)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права(1) (13.05.2016)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права(2) (17.05.2016)

Одлука о додели уговора (26.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (13.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (13.05.2016)
Јавну набавка мале вредности  бр 10-5/2016Материјал за хигијену

Позив за подношење понуда (14.04.2016)

Конкурсна документација (14.04.2016)

Питања и одговори (1) (18.04.2016)

Одлука о додели уговора (04.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (17.05.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (17.05.2016)
Јавну набавка мале вредности радови бр 09-1/2016 „Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације“

Позив за подношење понуда (22.03.2016)

Конкурсна документација (22.03.2016)

Питања и одговори(1) (28.03.2016)

Измена и допуна(1) (28.03.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(1) (28.03.2016)

Измена и допуна(2) (29.03.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(2) (29.03.2016)

Измена и допуна(3) (29.03.2016)

Питања и одговори(2) (31.03.2016)

Одлука о додели уговора (08.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (18.04.2016)
Јавну набавка мале вредности услуга бр 06-1/2016 „Редовно одржавање и сервисирање лифтова“

Позив за подношење понуда (22.03.2016)

Конкурсна документација (22.03.2016)

Питања и одговори (1) (25.03.2016)

Одлука о додели уговора (04.04.2016)

Обавештење о закљученом уговору (14.04.2016)
Јавну набавка мале вредности добара бр  02/2016 „Штампани обрасци

Позив за подношење понуда (04.03.2016)

Конкурсна документација (04.03.2016)

Питања и одговори(1) (09.03.2016)

Одлука о додели уговора (15.03.2016)

Обавештење о закљученом уговору (23.03.2016)
Јавну набавка мале вредности услуге бр  03/2016 Сакупљање и транспорт медицинског отпада

Позив за подношење понуда (25.02.2016)

Конкурсна документација (25.02.2016)

Питања и одговори(1) (03.03.2016)

Измена и допуна(1) (03.03.2016)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (03.03.2016)

Измена и допуна(2) (04.03.2016)

Питања и одговори(2) (08.03.2016)

Одлука о додели уговора (15.03.2016)

Обавештење о закљученом уговору (23.03.2016)
Јавну набавка мале вредности услуге бр  08-5/2016Рачунарске и рачуноводствене услуге

Позив за подношење понуда (17.03.2016)

Конкурсна документација (17.03.2016)

Одлука о додели уговора (29.03.2016)

Обавештење о закљученом уговору (11.04.2016)
Јавну набавка мале вредности услуге бр  01/2016 „Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме - рачунарске (и резервни делови)“

Позив за подношење понуда (24.02.2016)

Конкурсна документација (24.02.2016)

Питања и одговори (03.03.2016)

Одлука о додели уговора (09.03.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (17.03.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (17.03.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (17.03.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (17.03.2016)

 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner