Службе

Јавне набавке 2013 PDF Print

Технички материјал (22.04.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (29.05.2013.)
Нафтни деривати (10.05.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације (30.05.2013.)

Обавештење о закљученом уговору (20.06.2013.)
Поправке и одржавање медицинске опреме (06.06.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације (07.06.2013.)

Обавештење о закљученом уговору (19.07.2013.)
Поправке и одржавање стоматолошке опреме (21.06.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору (15.07.2013.)
Рачунарске и рачуноводствене услуге (24.06.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (15.07.2013)
Поправкe и oдржавањe мoторних возила (22.07.2013)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка (20.08.2013)

Обавештење о закљученом уговору (21.08.2013.)
Консултантске услуге у области управљања пословима јавних набавки (23.07.2013)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (23.08.2013.)
Канцеларијски материјал (24.07.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (23.08.2013.)
Штампани обрасци (25.07.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Одговори на питања (29.07.2013)

Одговори на питања 2 (29.07.2013)

Обавештење о обустави поступка (28.11.2013)
Одржавање и поправка немедицинске опреме (26.07.2013)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (27.08.2013.)
Сонда за ултразвучни преглед дојке (16.08.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (18.09.2013)
Сакупљање и транспорт медицинског отпада (26.08.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (18.09.2013)
Набавка добара - Tонери, кетриџи и рибони (29.08.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Одговори на питања 1 (03.09.2013)

Одговори на питања 2 (03.09.2013)

Обавештење о закљученом уговору (07.10.2013)
Поправкe и oдржавањe мoторних возила и набавка резервних делова 40-13 (29.08.2013)

Позив за понуде (29.08.2013)

Конкурсна документација (29.08.2013)

Обавештење о закљученом уговору (07.10.2013.)
Набавка добара мале вредности ампулирани лекови 41-2013 (06.09.2013)

Позив за понуде (06.09.2013)

Конкурсна документација (06.09.2013)

Обавештење о закљученом уговору (09.10.2013.)
Набавка добара - ултразвучни апарат за гинекологију (18.09.2013)

Позив за понуде (18.09.2013)

Конкурсна документација  (18.09.2013)

Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013.)
Набавка добара мале вредности ампулирани лекови 44-2013 (21.10.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (18.11.2013.)

Обавештење о закљученом уговору (партије 1-8) (19.11.2013.)
Набавка добара - путнички аутомобил (05.11.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013.)
Набавка добара - реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор (06.11.2013.)

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (18.11.2013.)

Oбавештење о закљученом уговору (06.12.2013)
Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације (07.11.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору (09.12.2013)
Услуга физичко-техничког обезбеђења (22.11.2013.)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Питања (29.11.2013)

Одговори (29.11.2013)

Обавештење о закљученом уговору (08.01.2014.)
Набавка услуге мобилне телефоније (04.12.2013)

Позив за понуде

Конкурсна докуменација

Обавештење о закљученом уговору (27.12.2013.)
Куповина медицинске опреме -42/13 (09.12.2013)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Питања понуђача (19.12.2013)

Одговор на питање понуђача (20.12.2013)

Одговор на питање понуђача (25.12.2013)

Одговор на питање понуђача (30.12.2013)

Одговор на питање понуђача (30.12.2013)

Одговор на питање понуђача (04.01.2014)

Oбавештење о закљученом уговору (31.01.2014)

Oбавештење о закљученом уговору (31.01.2014)

Oбавештење о закљученом уговору (31.01.2014)

Oбавештење о закљученом уговору (31.01.2014)

Oбавештење о закљученом уговору (31.01.2014)
Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 47/13 (10.12.2013)

Oбавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора (19.12.2013)

Обавештење о закљученом уговору (03.01.2014)
Јaвна набавка добара – “Набавка и инсталација мрежне опреме“ (11.12.2013)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору (06.01.2014)Јaвна набавка штампани обрасци (12.12.2013)

Позив за понуде

Конкурсна документација

Питање понуђача

Продужење рока   (18.12.2013)

Питање понуђача   (19.12.2013)

Питање понуђача   (20.12.2013)

Питање понуђача   (23.12.2013)

Обавештење о закљученом уговору (17.01.2014.)


 
 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner