Службе

Јавне набавке 2014 PDF Print

План јавних набавки 2014

2013Набавка добара ЈН 01/2014 „ Ампулирани лекови и раствори СЕТ Б“

Позив за понуде (19.02.2014)

Конкурсна документација (19.02.2014)

Питање понуђача (13.03.2014)

Измена конкурне документације (13.03.2014)

Обавештење о закљученом уговору (1) (15.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (2) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (4) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (5) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (6) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (7) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (8) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (10) (22.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (11) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (12) (16.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (13) (16.04.2014)
Преговарачки поступак за набавку добара ЈН 01/2014 "ампулирани лекови и раствори СЕТ Б"

Позив за понуде (24.07.2014)

Конкурсна документација (24.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (18.08.2014)
Јавна набавка бр. 02/2014 "Ампулирани лекови" (27.02.2014)

Позив за понуде (27.02.2014)

Конкурсна документација (27.02.2014)

Обавештење о закљученом уговору (21.03.2014)
Јавне набавке мале вредности бр. 03/2014 "Сакупљање и транспорт медицинског отпада" (27.02.2014)

Позив за понуде (27.02.2014)

Конкурсна документација (27.02.2014)

Питање понуђача   (03.03.2014)

Обавештење о закљученом уговору (21.03.2014)
Јавне набавкa бр. 04/2014 "Одржавање медицинске опреме у служби лабораторије"

Позив за понуде (04.03.2014)

Конкурсна документација (04.03.2014)

Питање понуђача (07.03.2014)

Питање понуђача (28.03.2014)

Обавештење о закљученом уговору (1) (25.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (2) (25.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3) (28.04.2014)
Јавна набавка бр 05/2014 "Услуге одржавања лифтова"

Позив за понуде (06.03.2014)

Конкурсна документација (06.03.2014)

Питања и одговор (12.03.2014)

Обавештење о закљученом уговору (02.04.2014)
Набавка добара бр. 06/2014 (отворени поступак) "Санитетски и потрошни материјал"

Позив за понуде (12.03.2014)

Конкурсна документација (12.03.2014)

Питање понуђача (21.03.2014)

Питање понуђача (28.03.2014)

Питање понуђача (01.04.2014)

Питање понуђача (02.04.2014)

Питање понуђача (08.04.2014)

Измена одлуке о додели уговора (02.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (1)  (14.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (2)  (14.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3a) (14.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3)  (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (4)  (14.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору(4b) (14.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (5)  (14.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (6)  (14.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (7)  (14.04.2014)
Јавна набавка мале вредности бр. 07/2014 "Санитетски потрошни материјал"

Позив за понуде (13.03.2014)

Конкурсна документација (13.03.2014)

Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014)
Јавна набавка мале вредности бр. 08/2014 "Набавка и инсталација опреме за видео надзор"

Позив за понуде (20.03.2014)

Конкурсна документација (20.03.2014)

Питање понуђача (26.03.2014)

Обавештење о закљученом уговору (16.04.2014)
Јавна набавка мале вредности бр. 09/2014 "Производи за хигијену"

Позив за понуде (11.04.2014)

Конкурсна документација (11.04.2014)

Питање понуђача 1 (17.04.2014)

Питање понуђача 2 (17.04.2014)

Обавештење о закљученом уговору (08.05.2014)
Јавна набавка добара бр. 10/2014 "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за понуде (30.04.2014)

Конкурсна документација (30.04.2014)

Питање понуђача (1) (09.05.2014)

Питање понуђача (2) (09.05.2014)

Измена и допуна конкурсне документације (09.05.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (1) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (2) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (3) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (4) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (5) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (6) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (7) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (8) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (9) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (10) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (11) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (12) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (13) (28.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (14) (28.06.2014)
Јавна набавка добара бр. 11/2014 "Стоматолошски потрошни материјал"

Позив за понуде (16.05.2014)

Конкурсна документација (16.05.2014)

Питање понуђача (1) (23.05.2014)

Питање понуђача (2)  (30.05.2014)

Измена и допуна конкурсне документације (30.05.2014)

Одговор понуђачима (10.06.2014)

Одговор понуђачима (11.06.2014)

Одговор понуђачима (12.06.2014)

Обавештење о обустави поступка (4) (15.07.2014)

Обавештење о обустави поступка (13) (15.07.2014)

Обавештење о обустави поступка (18) (15.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (1) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (2) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (3) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (5) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (6) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (7) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (8) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору  (9) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (10) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (11) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (12) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (14) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (15) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (16) (16.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (17) (16.07.2014)
Јавна набавка добара бр. 12/2014 "Технички материјал"

Позив за понуде (16.05.2014)

Конкурсна документација (16.05.2014)

Питање понуђача  (21.05.2014)

Питање понуђача  (23.05.2014)

Обавештење о закљученом уговору (1) (04.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (2) (04.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3) (04.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (4) (04.06.2014)
Јавна набавка добара бр. 13/2014 "Куповина медицинске опреме"

Позив за понуде (11.08.2014)

Конкурсна документација (11.08.2014)

Питање понуђача (18.08.2014)

Измена и допуна конкурсне документације (18.08.2014)

Измена и допуна конкурсне документације (27.08.2014)

Измена и допуна конкурсне документације (29.08.2014)

Питање понуђача 2 (29.08.2014)

Питање понуђача 3 (29.08.2014)

Питање понуђача 4 (04.09.2014)

Питање понуђача 5 (05.09.2014)

Обавештење о закљученом уговору (1) (03.10.2014)

Обавештење о закљученом уговору (2) (03.10.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3) (03.10.2014)
Јавна набавка добара бр. 15/2014 "Чишћење септичких јама"

Позив за понуде (29.05.2014)

Конкурсна документација (29.05.2014)

Обавештење о закљученом уговору (28.06.2014)
Јавна набавка услуга бр. 16/2014 "Одржавање медицинске опреме"

Позив за понуде (01.08.2014)

Конкурсна документација (01.08.2014)

Питање понуђача (1) (06.08.2014)

Питање понуђача (2) (08.08.2014)

Питање понуђача (3) (08.08.2014)

Питање понуђача (4) (08.08.2014)

Питање понуђача (5) (18.08.2014)

Питање понуђача (6) (20.08.2014)

Измена и допуна конкурсне документације (01.08.2014)

Oбустава поступка јавне набавке (10.08.2014)

Jавна набавка мале вредности бр. 17/2014 "Штампани обрасци"

Позив за понуде (10.07.2014)

Конкурсна документација (10.07.2014)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 18/2014 "Рачунарске и рачуноводствене услуге”

Позив за понуде (19.06.2014)

Конкурсна документација (19.06.2014)

Обавештење о закљученом уговору (16.07.2014)
Јавна набавка бр. 19/2014 "Поправка и одржавање стоматолошке опреме (и резервни делови)"

Позив за понуде (25.07.2014)

Конкурсна документација (25.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (15.09.2014)

Јавна набавка добара бр. 20/2014 "Куповина наменске рачунарске опреме за потребе информационог система”

Позив за понуде (24.07.2014)

Конкурсна документација (24.07.2014)

Обавештење о закљученом уговору (19.08.2014)
Јавна набавка мале вредности бр. 21/2014 "Набавка резервних делова за службена возила”

Позив за понуде (30.07.2014)

Конкурсна документација (30.07.2014)

Питање понуђача (1) (01.08.2014)

Питање понуђача (2) (05.08.2014)

Обавештење о закљученом уговору (27.08.2014)
Јавна набавка добара мале вредности бр. 22/2014 "Канцеларијски материјал”

Позив за понуде (31.07.2014)

Конкурсна документација (31.07.2014)

Питање понуђача  (04.08.2014)

Обавештење о закљученом уговору (21.08.2014)
Јавна набавка добара мале вредности бр. 23/2014 "Стоматолошки потрошни материјал”

Позив за понуде (01.08.2014)

Конкурсна документација (01.08.2014)

Обавештење о закљученом уговору (28.06.2014)
Јавна набавка услуга бр. 24/2014 "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)”

Позив за понуде (27.10.2014)

Конкурсна документација (27.10.2014)

Обавештење о закљученом уговору (1) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (2) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (4) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (5) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (6) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (7) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (8) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (9) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (10) (19.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (11) (19.12.2014)

Обавештење о oбустави поступка за партију 12 (19.12.2014)

Конкурсна документација партија 12 (ПП) (16.01.2015)
Јавна набавка услуга мале вредности  бр. 25/2014 "Консултантске услуге у области управљања пословима јавних набавки”

Позив за понуде (26.08.2014)

Конкурсна документација (26.08.2014)

Обавештење о закљученом уговору (15.09.2014)
Јавна набавка услуга бр. 26/2014 "Сервисирање и одржавање службених возила”

Позив за понуде (28.08.2014)

Конкурсна документација (28.08.2014)

Обавештење о закљученом уговору (1) (19.09.2014)

Обавештење о закљученом уговору (2) (19.09.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3) (19.09.2014)

Обавештење о закљученом уговору (4) (19.09.2014)
Јавна набавка бр. 27/2014 "Чишћење стаклених површина у установи"

Позив за понуде (08.09.2014)

Конкурсна документација (08.09.2014)

Питање понуђача  (15.09.2014)

Обавештење о закљученом уговору (25.09.2014)
Јавна набавка добара мале вредности бр. 28/2014 "Tонери и рибони"

Позив за понуде (07.10.2014)

Конкурсна документација (07.10.2014)

Питање понуђача (1) (10.10.2014)

Питање понуђача (2) (10.10.2014)

Обавештење о закљученом уговору (06.11.2014)
Јавна набавка добара мале вредности бр. 29/2014 "Набавка угља"

Позив за понуде (10.10.2014)

Конкурсна документација (10.10.2014)

Обавештење о закљученом уговору (03.10.2014)
Јавна набавка услуга бр. 30/2014  "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”

Позив за понуде (05.11.2014)

Конкурсна документација (05.11.2014)

Обавештење о обустави поступка (1) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (2) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (3) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (4) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (5) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (6) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (7) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (8) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (9) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (10) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (11) (30.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору (12) (30.12.2014)

Конкурсна документација партија 1 (ПП) (16.01.2015)
Јавна набавка добара мале вредности бр. 31/2014 "Ампулирани лекови и лабораторијски реагенси за биохемијски анализатор за ВТ 3500"

Позив за понуде (06.11.2014)

Конкурсна документација (06.11.2014)

Обавештење о закљученом уговору (26.11.2014)

Обавештење о закљученом уговору (26.11.2014)
Јавна набавка добара мале вредности бр. 32/2014 "Штампани обрасци"

Позив за понуде (06.11.2014)

Конкурсна документација (06.11.2014)

Обавештење о закљученом уговору (26.11.2014)
Јавна набавка услуга бр. 33/2014 "услуга физичко - техничког обезбеђења”

Позив за понуде (22.12.2014)

Конкурсна документација (22.12.2014)

Обавештење о закљученом уговору 33/2014 (09.02.2015)

 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner