Службе

Јавне набавке 2015 PDF Print

Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкамa 2015

2013

2014
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 28/2015 "Осигурање имовине и лица"

Позив за подношење понуда (17.12.2015)

Конкурсна документација (17.12.2015)

Питања и одговори (22.12.2015)

Измена и допуна (1)(22.12.2015)

Одлука о додели уговора (28.12.2015)

Обавештење о закљученом уговору (31.12.2015)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 18/2015 ПО "Сервисирање и одржавање службених возила”

Позив за подношење понуда (09.12.2015)

Конкурсна документација (09.12.2015)

Питања и одговори (11.12.2015)

Обавештење о продужетку  рока за подношење понуда (11.12.2015)

Измена и допуна (1)(14.12.2015)

Одлука о додели уговора (25.12.2015)

Обавештење о закљученом уговору (31.12.2015)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 26/2015 "Услуга физичко-техничког обезбеђења”

Позив за подношење понуда (26.11.2015)

Конкурсна документација (26.11.2015)

Одлука о додели уговора (09.12.2015)

Обавештење о закљученом уговору (18.12.2015)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 27/2015 "Услуга одржавања и унапређења здравственог информационог система Хелиант”

Позив за подношење понуда (26.11.2015)

Конкурсна документација (26.11.2015)

Одлука о додели уговора (04.12.2015)

Обавештење о закљученом уговору (08.12.2015)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 14/2014 "Уградња система за повећање притиска у хидрантској мрежи”

Позив за подношење понуда (06.11.2015)

Конкурсна документација (06.11.2015)

Измена и допуна (02.12.2015)

Питања и одговори (02.12.2015)

Обавештење о закљученом уговору (23.12.2015)
Jавна набавка бр.23/2105 "Санитетски потрошни метеријал"

Позив за подношење понуда (13.10.2015)

Конкурсна документација (13.10.2015)

Одлука о додели уговора (13.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1)(30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2)(30.11.2015)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 25/2015 "Набавка услуга мобилне телефоније”

Позив за подношење понуда (18.11.2015)

Конкурсна документација (18.11.2015)

Питања и одговори (1) (23.11.2015)

Одлука о додели уговора (03.12.2015)

Обавештење о закљученом уговору (11.12.2015)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 18/2015 "Сервисирање и одржавање службених возила”

Позив за подношење понуда (05.11.2015)

Конкурсна документација (05.11.2015)

Одлука о додели уговора (18.11.2015)

Обавештење о обустави поступка (18.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (4) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (5) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (6) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (7) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (8) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (9) (30.11.2015)

Обавештење о обустави поступка (10) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (11) (30.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (12) (30.11.2015)
Jавна набавка бр.24/2105 "Набавка угља"

Позив за подношење понуда (29.10.2015)

Конкурсна документација (29.10.2015)

Одлука о додели уговора (09.11.2015)

Обавештење о закљученом уговору (16.11.2015)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 11/2015 "Услуге одржавања и унапређења информационог система”

Позив за подношење понуда (27.04.2015)

Конкурсна документација (27.04.2015)

Обавештење о захтеву за заштиту потрошача (05.05.2015)

Обавештење о продуженом року подношење понуда (22.09.2015)

Обавештење о обустави поступка (02.11.2015)
Jавна набавка услуга бр.22/2015 „Текуће поправке и одржавање стоматолашке опреме (и резервне опреме)“

Позив за подношење понуда (23.09.2015)

Конкурсна документација (23.09.2015)

Обавештење о закљученом уговору (09.11.2015)
Jавна набавка добара бр.13/2015 „Стоматолошки потрошни материјал“

Позив за подношење понуда (22.06.2015)

Конкурсна документација (22.06.2015)

Питања и одговори (1) (24.06.2015)

Питања и одговори (2) (25.06.2015)

Питања и одговори (3) (17.07.2015)

Питања и одговори (4) (17.07.2015)

Питања и одговори (5) (20.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (4) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (5) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (7) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (8) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (9) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (10) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (11) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (12) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (13) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (14) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (15) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (16) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (17) (20.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (18) (20.08.2015)

Позив за подношење понуда (01.09.2015)

Упутство за сачињавање понуда (01.09.2015)
Jавна набавка добара бр.17/2015  "Тонери и рибони"

Позив за подношење понуда (28.07.2015)

Конкурсна документација (28.07.2015)

Питања и одговори (1) (30.07.2015)

Питања и одговори (2) (31.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (26.08.2015)
Jавна набавка добара бр.21/2015  "Конслултантске услуге"

Позив за подношење понуда (27.08.2015)

Конкурсна документација (27.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (16.09.2015)
Jaвна набавка добара бр.16/2015  "Нафтни деривати"

Позив за подношење понуда (23.06.2015)

Конкурсна документација (23.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (10.08.2015)
Jавна набавка добара бр.19/2015 „Резервни делови за службена возила“

Позив за подношење понуда (07.08.2015)

Конкурсна документација (07.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (10.09.2015)
Jавна набавка бр.12/2015 „Лабораторијски потрошни материјал“

Позив за подношење понуда (11.05.2015)

Конкурсна документација (11.05.2015)

Питања и одговори (1) (25.05.2015)

Измена и допуна (1) (25.05.2015)

Измена и допуна (2) (01.06.2015)

Питања и одговори (2) (03.06.2015)

Записник о отварању понуда 12/2015 (11.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (4) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (5) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (6) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (7) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (8) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (9) (07.07.2015)

Обавештење о обустави поступка (10) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (11) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (12) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (13) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (14) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (15) (07.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (10) (07.08.2015)
Jaвна набавка добара бр.06/2015  "Куповина медицинске опрема"

Позив за подношење понуда (25.05.2015)                Портал јавних набавки

Конкурсна документација (25.05.2015)

Питања и одговори (1) (29.05.2015)

Питања и одговори (2) (29.05.2015)

Питања и одговори (3) (11.06.2015)

Питања и одговори (4,5) (11.06.2015)

Питања и одговори (6) (11.06.2015)

Измена и допуна (1) (15.06.2015)

Питања и одговори (7) (19.06.2015)

Питања и одговори (8) (19.06.2015)

Питања и одговори (9) (22.06.2015)

Обавештење о обустави поступка (10) (17.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (11) (17.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (12) (17.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (06.08.2015)
Jавна набавка мале вредности бр.20/2015 „Канцеларијски материјал“

Позив за подношење понуда (15.07.2015)

Конкурсна документација (15.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (05.08.2015)
Jавна набавка мале вредности бр.09/2015 ПО „Технички материјал“

Позив за подношење понуда (10.07.2015)

Конкурсна документација (10.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (04.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (04.08.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (04.08.2015)
Jавна набавка мале вредности бр.15/2015 „Штампани обрасци“

Позив за подношење понуда (25.06.2015)

Конкурсна документација (25.06.2015)

Питања и одговори (1) (29.06.2015)

Питања и одговори (2) (30.06.2015)

Измена и допуна (1) (01.07.2015)

Питања и одговори (3) (01.07.2015)

Питања и одговори (4) (03.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (24.07.2015)
Јавна набавка мале вредности бр.09/2015  "Технички материјал"

Позив за подношење понуда (28.05.2015)

Конкурсна документација (28.05.2015)

Обустава поступка (2) (11.06.2015)

Обустава поступка (3) (11.06.2015)

Обустава поступка (4) (11.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (11.06.2015)
Јавна набавка мале вредности ПО бр.10/2015  "Немедицинска опрема"

Позив за подношење понуда (25.05.2015)

Конкурсна документација (25.05.2015)

Записник о отварању понуда 10/2015 ПO (03.06.2015)

Одлука о додели уговора 10/2015 ПO (03.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (11.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (11.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (11.06.2015)
Jавна набавка бр.14/2015 "Teкyће поправке и одржавање медицинске опреме у служби лабораторије"

Позив за подношење понуда (02.06.2015)

Конкурсна документација (02.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (17.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (17.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (17.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (4) (17.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (5) (17.07.2015)

Обавештење о закљученом уговору (6) (17.07.2015)

Јавна набавка мале вредности бр.10/2015  "Немедицинска опрема"

Позив за подношење понуда (30.04.2015)

Конкурсна документација (30.04.2015)

Обавештење о обустави поступка (1) (20.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (20.05.2015)

Обавештење о обустави поступка (3) (20.05.2015)

Обавештење о обустави поступка (4) (20.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (5) (20.05.2015)
Јавна набавка мале вредности бр.08/2015 услуга "Чишћење септичких јама"

Позив за подношење понуда (24.04.2015)

Конкурсна документација (24.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (15.05.2015)
Јавна набавка мале вредности добара бр. 07/2015 "Материјал за хигијену”

Позив за подношење понуда (23.03.2015)

Конкурсна документација (23.03.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (31.03.2015)

Питања и одговори (1) (31.03.2015)

Обавештење о продуженом року подношење понуда (31.03.2015)

Питања и одговори (2) (06.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (2) (06.04.2015)

Обавештење о продуженом року подношење понуда (2) (06.04.2015)

Питања и одговори (3) (09.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (3) (09.04.2015)

Обавештење о продуженом року подношење понуда (3) (09.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (11.05.2015)
Јавна набавка добара бр. 01/2015 ОП "Лекови са листе лекова СЕТ Б"

Позив за подношење понуда (25.02.2015)

Конкурсна документација (25.02.2015)

Питање понуђача (19.03.2015)

Питање понуђача 2 (19.03.2015)

Обустава поступка (9) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (4) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (5) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (6) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (7) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (8) (20.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (10) (20.04.2015)
Јавна набавка ЈН 03/2015 „САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ“,

Позив за подношење понуда (02.04.2015)

Конкурсна документација (02.04.2015)

Питања и одговори (1) (07.04.2015)

Додатни услов (07.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (1) (08.04.2015)

Питања и одговори (2) (09.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (2) (17.04.2015)

Питања и одговори (3) (17.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (3) (17.04.2015)

Питања и одговори (4) (17.04.2015)

Питања и одговори (4) (22.04.2015)

Питања и одговори (5) (24.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (5) (24.04.2015)

Питања и одговори (6) (17.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (6) (17.04.2015)

Питања и одговори (7) (28.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (8) (28.04.2015)

Обавештење о продужењу рока (28.04.2015)

Питања и одговори (9) (29.04.2015)

Обавештење о продужењу рока (30.04.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (10) (30.04.2015)

Питања и одговори (11) (30.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору (1) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (2) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (3) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (4) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (5) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (7) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (8) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (9) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (10) (28.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (11) (28.05.2015)

Обустава поступка (6) (28.05.2015)

Позив за подношење понуда (6) (01.06.2015)

Упутство понуђачима за сачинњавање понуде (01.06.2015)

Записник о отварању понуда ПП (10.06.2015)

Записник о преговарању ПП (10.06.2015)

Одлука о додели уговора (6) ПП (10.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (23.06.2015)Јавна набавка мале вредности услуге бр. 04/2015 "Редовно одржавање и сервисирање лифтова”

Позив за подношење понуда (13.03.2015)

Конкурсна документација (13.03.2015)

Измена конкурсне документације (19.03.2015)

Питање понуђача (1) (19.03.2015)

Питање понуђача (2) (20.03.2015)

Обавештење (24.03.2015)

Обавештење о закљученом уговору (09.04.2015)
Јавна набавка мале вредности радови бр. 05/2015 "Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације”

Позив за подношење понуда (13.03.2015)

Конкурсна документација (13.03.2015)

Обавештење (18.03.2015)

Питање понуђача (18.03.2015)

Обавештење о закљученом уговору (09.04.2015)
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 02/2015 "Сакупљање и транспорт медицинског отпада”

Позив за подношење понуда (23.02.2015)

Конкурсна документација (23.02.2015)

Обавештење о закљученом уговору (12.03.2015)
Јавна набавка услуга бр. 24/2014 ПП "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)”

Конкурсна документација партија 12 (16.01.2015)

Обавештење о обустави поступка 24/2014 ПП (18.02.2015)
Јавна набавка услуга бр. 30/2014 ПП "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”

Конкурсна документација партија 1 (16.01.2015)

Одлука о додели уговора 30/2014 ПП (03.02.2015) 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner