Службе

Јавне набавке 2017 PDF Print

Интерни акт о јавним набавкама


Интерни акт о јавним набавкама 2015


План јавних набавки за 2017

Измена плана јавних набавки за 2017 (1)

Измена плана јавних набавки за 2017 (2)

Измена плана јавних набавки за 2017 (3)

Измена плана јавних набавки за 2017 (4)

Измена плана јавних набавки за 2017 (5)

Измена плана јавних набавки за 2017 (6)

Измена плана јавних набавки за 2017 (7)

Измена плана јавних набавки за 2017 (8)

Измена плана јавних набавки за 2017 (9)


2013 - 2014 - 2015 - 2016
Јавна набавка мале вредности бр 23-1.2.13-2017 ПП „Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда (04.01.2018)

Конкурсна документација (04.01.2018)

Питањe и одговори (1) (08.01.2018)

Одлука о додели уговора (16.01.2018)

Обавештење о закљученом уговору (01.02.2018)
Јавна набавка услуга - бр 21-1.2.7/2017 – „Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме (и резервни делови)“

Позив за подношење понуда (21.12.2017)

Конкурсна документација (21.12.2017)

Одлука о додели уговора (29.12.2017)

Обавештење о закљученом уговору (08.01.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 20-1.2.13/2017„Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда (09.11.2017)

Конкурсна документација (09.11.2017)

Питањe и одговори (1) (10.11.2017)

Питањe и одговори (2) (13.11.2017)

Одлука о обустави поступка (01.12.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  18-1.1.13/2017  "Резервни делови за службена возила"

Позив за подношење понуда (28.09.2017)

Конкурсна документација (28.09.2017)

Питањe и одговори (1) (02.10.2017)

Одлука о додели уговора (12.10.2017)

Обавештење о закљученом уговору (20.10.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  17-1.1.11/2017  "Канцеларијски материјал"

Позив за подношење понуда (21.09.2017)

Конкурсна документација (21.09.2017)

Одлука о додели уговора (03.10.2017)

Обавештење о закљученом уговору (13.10.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  09-3/2017  "Изградња хладне собе за вакцине"

Позив за подношење понуда (03.08.2017)

Конкурсна документација (03.08.2017)

Питањe и одговори (1) (07.08.2017)

Одлука о додели уговора (16.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (29.08.2017)
Јавна набавка бр 12-1.1.4/2017 "Санитетски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (09.06.2017)

Конкурсна документација (09.06.2017)

Питањe и одговори (1) (16.6.2017)

Питањe и одговори (2) (16.6.2017)

Одлука о додели уговора (20.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (1) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (2) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (3) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (4) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (5) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (6) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (7) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (8) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (9) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (10) (07.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (11) (07.08.2017)
Јавна набавка бр 12-1.1.4/2017 "Стоматолошки потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (06.06.2017)

Конкурсна документација (06.06.2017)

Питањe и одговори (1) (20.6.2017)

Питањe и одговори (2) (20.6.2017)

Измена и допуна (23.06.2017)

Питањe и одговори (3) (30.06.2017)

Питањe и одговори (4) (02.07.2017)

Одлука о додели уговора (02.08.2017)

Одлука о обустави поступка (02.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (1) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (2) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (3) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (4) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (5) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (6) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (7) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (8) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (9) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (10) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (11) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (12) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (13) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (14) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (15) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (16) (25.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (17) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (18) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (19) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (20) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (21) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (22) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (23) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (24) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (25) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (26) (25.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (27) (25.08.2017)
Јавна набавка бр 14-1.1.3/2017 "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (16.06.2017)

Конкурсна документација (16.06.2017)

Питањe и одговори (1) (12.7.2017)

Одлука о додели уговора (20.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (1) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (2) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (3) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (4) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (5) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (6) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (7) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (8) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (9) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (11) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (12) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (13) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (14) (28.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (15) (28.07.2017)
Јавна набавка бр 16-1.1.6/2017 "Teхнички материјал"

Позив за подношење понуда (07.07.2017)

Конкурсна документација (07.07.2017)

Одлука о додели уговора (25.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (1) (08.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (2) (08.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (3) (08.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору (4) (08.08.2017)
Јавна набавка бр 04-1.2.12/2017 "Нафтни деривати"

Позив за подношење понуда (22.06.2017)

Конкурсна документација (22.06.2017)

Одлука о додели уговора (06.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (24.07.2017)
Јавна набавка услуга мале вредности бр 13-1.2.8-2017 "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (15.06.2017)

Конкурсна документација (15.06.2017)

Одлука о додели уговора (28.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору (1) (07.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (2) (07.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (3) (07.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (4) (07.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (5) (07.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (6) (07.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (7) (07.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору (8) (07.07.2017)
Јавна набавка услуга мале вредности бр 03-1.2.1/2017 "Редовно одржавање и сервисирање лифтова"

Позив за подношење понуда (15.06.2017)

Конкурсна документација (15.06.2017)

Одлука о додели уговора (28.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору (1) (07.07.2017)
Јавна набавка бр 04-1.2.12/2017 "Услуге на хитним интервенцијама водовода и канализације"

Позив за подношење понуда (01.06.2017)

Конкурсна документација (01.06.2017)

Одлука о додели уговора (14.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору (22.06.2017)
Јавна набавка бр 11-10/2017 "Чишћење септичких јама"

Позив за подношење понуда (31.05.2017)

Конкурсна документација (31.05.2017)

Одлука о додели уговора (09.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору (16.06.2017)
Јавна набавка мале вредности бр 05-1.2.8-2017 „Текуће поправке и одржавање немедицинске
опреме - рачунарске ( и резервни делови)“

Позив за подношење понуда (18.05.2017)

Конкурсна документација (18.05.2017)

Измена и допуна (18.05.2017)

Одлука о додели уговора (01.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору (1) (12.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору (2) (12.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору (3) (12.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору (4) (12.06.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  06-10/2017  "Штампани обрасци"

Позив за подношење понуда (27.4.2017)

Конкурсна документација (27.4.2017)

Одлука о додели уговора (09.05.2017)

Обавештење о закљученом уговору (19.05.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  7-5/2017 "Материјал за хигијену"

Позив за подношење понуда (12.04.2017)

Конкурсна документација (12.04.2017)

Одлука о додели уговора (27.04.2017)

Обавештење о закљученом уговору (05.05.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  8-5/2017 "Услуге одржавања и унапређења информационог система"

Позив за подношење понуда (30.03.2017)

Конкурсна документација (30.03.2017)

Одлука о додели уговора (10.04.2017)

Обавештење о закљученом уговору (13.04.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  01-3/2017 "Осигурање имовине и лица "

Позив за подношење понуда (26.1.2017)

Конкурсна документација (26.1.2017)

Питањe и одговори (1) (30.1.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1) (30.1.2017)

Одлука о додели уговора (13.2.2017)

Обавештење о закљученом уговору (3.3.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  02-2/2017 "Сакупљање и транспорт инфективног отпада"

Позив за подношење понуда (23.02.2017)

Конкурсна документација (23.02.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1) (27.02.2017)

Питањe и одговори (1) (27.02.2017)

Измена и допуна  (27.02.2017)

Одлука о додели уговора (13.03.2017)

Обавештење о закљученом уговору (23.3.2017)
Јавна набавка добара бр 13-7/2016 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (03.10.2016)

Конкурсна документација (03.10.2016)

Измена и допуна (1) (07.10.2016)

Питањe и одговори (1) (07.10.2016)

Питањe и одговори (2) (21.10.2016)

Измена и допуна (2) (21.10.2016)

Питањe и одговори (3) (27.10.2016)

Одлука о додели уговора (4) (16.11.2016)

Одлука о обустави поступка за партијe (5,6,7,13,14) (16.11.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (8) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (10) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (11) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (12) (1.12.2016)

Одлука о додели уговора (13) (25.1.2017) ПО

Одлука о обустави поступка (5,6,7,14) (25.1.2017) ПО

Обавештење о обустави поступка (30.1.2017) ПО

Обавештење о закљученом уговору (13) (3.12.2016)
Јавна набавка мале вредности бр 24-12/2016 "Тонери и рибони"

Позив за подношење понуда (22.12.2016)

Конкурсна документација (22.12.2016)

Питањe и одговори (1) (26.12.2016)

Измена и допуна (1) (27.12.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1) (27.12.2016)

Питањe и одговори (2) (30.12.2016)

Измена и допуна (2) (30.12.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (2) (30.12.2016)

Питањe и одговори (3) (09.01.2017)

Питањe и одговори (4) (09.01.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (3) (10.01.2017)

Измена и допуна (3) (10.01.2017)

Одлука о додели уговора (27.1.2017)

Обавештење о закљученом уговору  (08.02.2017)
Јавна набавка мале вредности бр 25-13/2016 "Осигурање имовине и лица "

Позив за подношење понуда (05.01.2017)

Конкурсна документација (05.01.2017)

Питањe и одговори (1) (06.01.2017)

Питањe и одговори (2) (09.01.2017)

Одлука о обустави поступка (16.01.2017)

Одлука о обустави поступка (23.01.2017) 


 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner