Службе

Јавне набавке 2018 PDF Print

Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкама 2015

План јавних набавки за 2018

Измена плана јавних набавки за 2018 (10)

Измена плана јавних набавки за 2018 (11)


2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017Јавна набавка услуга бр. 26-1.2.7/2018 - „Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме – Услуге мрежног повезивања“

Позив за подношење понуда (23.08.2018)

Конкурсна документација (23.08.2018)

Позив за подношење понуда (05.12.2018)

Конкурсна документација (05.12.2018)

Питањe и одговори (1) (24.08.2018)

Питањe и одговори (2) (27.08.2018)

Захтев за заштиту права (31.08.2018)

Одлука о додели уговора (14.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (27.12.2018)
Јавна набавка бр 29-1.1.4/2018 Отворени поступак "Стоматолошки потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (15.10.2018)

Конкурсна документација (15.10.2018)

Питањe и одговори (1) (13.11.2018)

Измена конкурсне документације (1) (13.11.2018)

Одлука о додели уговора (05.12.2018)

Одлука о обустави поступка (05.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (25.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (25.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (25.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (25.12.2018)

Одлука о додели уговора (7) (26.12.2018)

Одлука о додели уговора (1,5,6) (26.12.2018)

Одлука о измени доделе уговора (31.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (11.01.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (11.01.2019)

Обавештење о закљученом уговору (6) (11.01.2019)

Обавештење о закљученом уговору (7) (11.01.2019)
Јавна набавка мале вредности бр 30-1.1.13/2018 "Резервни делови за службена возила"

Позив за подношење понуда (25.10.2018)

Конкурсна документација (25.10.2018)

Питањe и одговори (1) (26.10.2018)

Измена конкурсне документације (1) (31.10.2018)

Измена конкурсне документације (2) (31.10.2018)

Одлука о додели уговора (19.11.2018)

Измена oдлукe о додели уговора (20.11.2018)

Обавештење о закљученом уговору (30.11.2018)
Јавна набавка добара - бр 31-1.11/12018 -  „Канцеларијски материјал“

Позив за подношење понуда (29.11.2017)

Конкурсна документација (29.11.2017)

Одлука о додели уговора (12.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (24.12.2018)
Јавна набавка добара - бр 19-1.1.18/2017 -  медицинске опреме „Куповина два подна дигитална рендген апарата“

Позив за подношење понуда (20.11.2017)

Конкурсна документација (20.11.2017)

Питањe и одговори (1) (27.11.2017)

Измена и допуна (1) (01.12.2017)

Питањe и одговори (2) (01.12.2017)

Измена и допуна (2) (11.12.2017)

Питањe и одговори (3) (11.12.2017)

Питањe и одговори (4) (11.12.2017)

Питањe и одговори (5) (14.12.2017)

Питањe и одговори (6) (14.12.2017)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (19.12.2017)

Одлука о наставку поступка (1) (12.04.2018)

Одлука о додели уговора (19.04.2018)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (03.05.2018)

Одлука о наставку поступка (2) (25.07.2018)

Одлука о додели уговора (20.08.2018)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (04.09.2017)

Обавештење о закљученом уговору (22.11.2018)
Јавна набавка добара бр 18-1.1.18/2018 "Набавка опреме-Канцеларијски столови, столице и наткасне са фиокама"

Позив за подношење понуда (28.08.2018)

Конкурсна документација (28.08.2018)

Питањe и одговори (1) (17.09.2018)

Питањe и одговори (2) (20.09.2018)

Одлука о додели уговора (17.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (29.10.2018)
Јавна набавка бр 19-1.3.1/2018 Отворени поступак "Хидрантни прстен"

Позив за подношење понуда (17.08.2018)

Конкурсна документација (17.08.2018)

Питањe и одговори (1) (13.09.2018)

Измена конкурсне документације (1) (13.09.2018)

Одлука о обустави поступка (10.10.2018)
Јавна набавка бр  23-1.1.4/2018 "Стоматолошки потрошни материјал“

Позив за подношење понуда (25.07.2018)

Конкурсна документација (25.07.2018)

Питањe и одговори (1) (13.08.2018)

Питањe и одговори (2) (13.08.2018)

Питањe и одговори (3) (17.08.2018)

Питањe и одговори (4) (17.08.2018)

Одлука о додели уговора (04.09.2018)

Одлука о обустави поступка (04.09.2018)

Исправка одлуке о додели уговора (13.09.2018)

Исправка одлуке о обстави поступка (13.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (11) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (12) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (13) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (14) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (15) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (17) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (18) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (19) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (20) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (21) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (22) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (24) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (27) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (28) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (29) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (30) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (31) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (32) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (33) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (35) (10.10.2018)
Јавна набавка бр 28-1.1.3/2018 " Лабораторијски потрошни материјал "

Позив за подношење понуда (30.08.2018)

Конкурсна документација (30.08.2018)

Одлука о додели уговора (02.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (05.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (05.10.2018)
Јавна набавка oтворени поступак бр 25-1.1.2/2018 обликована по партијама "Санитетски потрошни материјал "

Позив за подношење понудa (07.09.2018)

Конкурсна документацијa (07.09.2018)

Питањe и одговори (1) (21.09.2018)

Питањe и одговори (2) (26.09.2018)

Одлука о додели уговора (12.10.2018)

Одлука о обустави jавне набавке (12.10.2018)

Одлука о додели уговора (11)(19.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (26.10.2018)
Јавна набавка медицинске опреме бр. 09-1.1.18/2018 - „Мамограф дигитални са радном станицом“

Позив за подношење понуда (07.05.2018)

Конкурсна документација (07.05.2018)

Питањe и одговори (1) (24.05.2018)

Измена и допуна (1) (24.05.2018)

Питањe и одговори (2) (24.05.2018)

Питањe и одговори (3) (28.05.2018)

Питањe и одговори (4) (29.05.2018)

Питањe и одговори (5) (01.06.2018)

Одлука о додели уговора (29.06.2018)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (11.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (14.09.2018)
Јавна набавка бр 27-1.1.6/2018 " Технички материјал "

Позив за подношење понуда (30.08.2018)

Конкурсна документација (30.08.2018)

Одлука о додели уговора (12.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (24.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (24.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (24.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (24.09.2018)
Јавна набавка бр  24-1.2.7/2018 " Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови) "

Позив за подношење понуда (16.08.2018)

Конкурсна документација (16.08.2018)

Одлука о додели уговора (29.08.2018)

Одлука о обустави поступка (29.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (10.09.2018)
Јавна набавка бр 17-1.2.7/2018 "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме - рачунарске ( и резервни делови) "

Позив за подношење понуда (17.08.2018)

Конкурсна документација (17.08.2018)

Одлука о додели уговора (29.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (05.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (05.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (05.09.2018)
Јавна набавка мале вредности услуга бр  21-1.2.1/2018 "Редовно одржавање и сервисирање лифтова"

Позив за подношење понуда (09.08.2018)

Конкурсна документација (09.08.2018)

Одлука о додели уговора (27.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (04.09.2018)
Јавна набавка бр 16-1.1.18/2018 "Набавка медицинске опреме"

Позив за подношење понуда (06.07.2018)

Конкурсна документација (06.07.2018)

Измена и допуна (1) (19.07.2018)

Питањe и одговори (1) (19.07.2018)

Питањe и одговори (2) (19.07.2018)

Измена и допуна (2) (25.07.2018)

Питањe и одговори (3) (25.07.2018)

Измена и допуна (3) (02.08.2018)

Питањe и одговори (4) (02.08.2018)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (02.08.2018)

Одлука о додели уговора (15.08.2018)

Одлука о обустави поступка (15.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (28.08.2018)
Јавна набавка добара ПП бр  22-1.1.7/2018 "Нафтни деривати"

Позив за подношење понуда (02.08.2018)

Конкурсна документација (02.08.2018)

Питањe и одговори (1) (03.08.2018)

Питањe и одговори (2) (06.08.2018)

Одлука о додели уговора (13.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (22.08.2018)
Јавна набавка бр 12-1.2.5/2018 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (22.06.2018)

Конкурсна документација (22.06.2018)

Питањe и одговори (1) (27.06.2018)

Питањe и одговори (2) (02.07.2018)

Измена и допуна (06.07.2018)

Измена и допуна (2) (10.07.2018)

Питањe и одговори (3) (11.07.2018)

Питањe и одговори (4) (18.07.2018)

Питањe и одговори (5) (19.07.2018)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (1) (19.07.2018)

Измена и допуна (3) (19.07.2018)

Питањe и одговори (6) (26.07.2018)

Измена и допуна (4) (26.07.2018)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (2) (26.07.2018)

Одлука о додели уговора (13.08.2018)

Одлука о обустави поступка (13.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (9) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (11) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (13) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (16) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (17) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (18) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (19) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (20) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (21) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (22) (8.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (24) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (26) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (28) (28.08.2018)
Јавна набавка бр  20-1.1.3-2018 "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (08.06.2018)

Конкурсна документација (08.06.2018)

Измена и допуна (20.06.2018)

Питањe и одговори (1) (22.06.2018)

Питањe и одговори (2) (04.07.2018)

Одлука о додели уговора (20.07.2018)

Одлука о обустави поступка (20.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (11) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (13) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (14) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (03.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (12) (03.08.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 22-11.7/2018 - "Нафтни деривати“

Позив за подношење понуда (05.07.2018)

Конкурсна документација (05.07.2018)

Одлука о обустави поступка (23.07.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 15-1.2.11/2018 -  "Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације“

Позив за подношење понуда (31.05.2018)

Конкурсна документација (31.05.2018)

Одлука о додели уговора (14.06.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25.06.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 13-1.1.10/2018 -  "Штампани обрасци“

Позив за подношење понуда (28.05.2018)

Конкурсна документација (28.05.2018)

Одлука о додели уговора (12.06.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25.06.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 14-1.2.8/2018 -  "Чишћење септичких јама“

Позив за подношење понуда (28.05.2018)

Конкурсна документација (28.05.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25.06.2018)
Јавна набавка отворени поступак бр.02-1.1.17/2018 "Mедицинска опрема- Гинеколошки столови (2ком) и Гинеколошки сто за пацијенте са посебним потребама (1ком)"

Позив за подношење понуда (29.03.2018)

Конкурсна документација (29.03.2018)

Питањe и одговор (05.04.2018)

Измена и допуна (1) (18.04.2018)

Одлука о додели уговора (04.05.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (28.05.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (28.05.2018)
Јавна набавка опреме бр 03-1.1.18/2018Ултразвучни апарат“

Позив за подношење понуда (21.03.2018)

Конкурсна документација (21.03.2018)

Одлука о додели уговора (24.04.2018)

Обавештење о закљученом уговору (07.05.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 10-1.2.4./2018 -  "Услуге одржавања и унапређења информационог система“

Позив за подношење понуда (27.03.2018)

Конкурсна документација (27.03.2018)

Одлука о додели уговора (05.04.2018)

Обавештење о закљученом уговору (17.04.2018)

Одлука о додели уговора (17.04.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 11-1.1.12/2018 -  "Тонери и рибони“

Позив за подношење понуда (28.03.2018)

Конкурсна документација (28.03.2018)

Одлука о додели уговора (12.04.2018)

Обавештење о закљученом уговору (29.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 08-1.2.2/2018- услуге „Сакупљање и транспорт медицинског - (инфективног,фармацеутског) отпада“

Позив за подношење понуда (08.03.2018)

Конкурсна документација (08.03.2018)

Одлука о додели уговора (21.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (29.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (29.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 06-1.2.3/2018 - услуге Осигурањe имовине и лица“

Позив за подношење понуда (01.03.2018)

Конкурсна документација (01.03.2018)

Одлука о додели уговора (09.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (20.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 07-1.1.5/2018 - добра "Материјал за Хигијену“

Позив за подношење понуда (01.03.2018)

Конкурсна документација (01.03.2018)

Измена и допуна (02.03.2018)

Питањe и одговори (05.03.2018)

Одлука о додели уговора (14.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (21.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 04-1.1.5/2018 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби Лабораторије ( и резервни делови)

Позив за подношење понуда (07.02.2018)

Конкурсна документација (07.02.2018)

Одлука о додели уговора (20.02.2018)

Питањe и одговори (20.02.2018)

Измена и допуна (20.02.2018)

Одлука о додели уговора (14.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (9) (22.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 05-1.2.9/2018 Сервисирање и одржавање службених возила“

Позив за подношење понуда (09.02.2018)

Конкурсна документација (09.02.2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.02.2018)

Измена и допуна (14.02.2018)

Питањe и одговори (1) (14.02.2018)

Питањe и одговори (2) (14.02.2018)

Питањe и одговори (3) (14.02.2018)

Питањe и одговори (4) (14.02.2018)

Одлука о додели уговора (28.02.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (9) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (11) (08.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 01-1.2.10/2018 „Oбезбеђење објекта“

Позив за подношење понуда (01.02.2018)

Конкурсна документација (01.02.2018)

Одлука о додели уговора (20.02.2018)

Одлука о додели уговора (15.03.2018) 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner