Службе

Јавне набавке 2019 PDF Print

Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкама 2015

План јавних набавки за 2018

Измена плана јавних набавки за 2018 (10)

Измена плана јавних набавки за 2018 (11)

План јавних набавки за 2019

Измена плана јавних набавки за 2019 (1)

Измена плана јавних набавки за 2019 (2)

Измена плана јавних набавки за 2019 (3)

Измена плана јавних набавки за 2019 (4)


2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018


Јавна набавка бр. 30-1.2.5-2019 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)" обликована по партијама

Позив за подношење понуда (26.11.2019)

Конкурсна документација (26.11.2019)

Измена конкурсне документације (1) (29.11.2019)

Питањe и одговори (1) (29.11.2019)

Питањe и одговори (2) (02.12.2019)

Питањe и одговори (3) (09.12.2019)

Измена конкурсне документације (2) (13.12.2019)

Питањe и одговори (4) (13.12.2019)

Питањe и одговори (5) (19.12.2019)

Питањe и одговори (6) (19.12.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (19.12.2019)

Измена конкурсне документације (3) (19.12.2019)

Измена конкурсне документације (4) (20.12.2019)

Измена конкурсне документације (5) (20.12.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (3) (20.12.2019)

Измена конкурсне документације (6) (24.12.2019)

Питањe и одговори (7) (24.12.2019)

Одлука о додели уговора (10.01.2020)

Oдлука о обустави поступка (10.01.2020)

Обавештење о обустави поступка (9) (24.01.2020)

Обавештење о обустави поступка (17) (24.01.2020)

Обавештење о обустави поступка (21) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (1) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (3) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (4) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (5) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (6) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (7) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (8) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (10) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (11) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (12) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (13) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (14) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (15) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (16) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (18) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (19) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (20) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (22) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (23) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (24) (24.01.2020)

Обавештење о закљученом уговору (25) (24.01.2020) 

Јавна набавка бр. 32-1.1.10-2019 "Канцеларијски материјал"

Позив за подношење понуда (19.12.2019)

Конкурсна документација (19.12.2019)

Одлука о додели уговора (27.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (30.12.2019)

 


 

Јавна набавка бр. 29-1.2.5-2019 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби лабораторије (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (31.10.2019)

Конкурсна документација (31.10.2019)

Питањe и одговори (1) (06.11.2019)

Одлука о додели уговора (05.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (13.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (13.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (13.12.2019)

 Јавна набавка бр. 26-1.1.17-2019 "Набавка намештаја за стоматолошку службу"

Позив за подношење понуда (08.11.2019)

Конкурсна документација (08.11.2019)

Питањe и одговори (1) (06.12.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (06.12.2019)

Измена конкурсне документације (1) (06.12.2019)

Одлука о додели уговора (11.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (13.12.2019) 

Јавна набавка бр. 19-1.3.4-2019 "Инвестициони радови З.С. Јаково"

Позив за подношење понуда (08.11.2019)

Конкурсна документација (08.11.2019)

Питањe и одговори (1) (03.12.2019)

Одлука о додели уговора (11.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (19.12.2019) 

Јавна набавка бр. 31-1.1.12-2019 "Резервни делови за службена возила"

Позив за подношење понуда (05.12.2019)

Конкурсна документација (05.12.2019)

Одлука о додели уговора (16.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (23.12.2019)
Јавна набавка бр. 27-1.3.5/2019 - Инвестициони радови у "З.С.Авијатичарски Трг"

Одлука (11.10.2019)

Одлука о стављању ван снаге одлуке о покретању (05.12.2019)

 


 

Јавна набавка бр. 20-1.1.2/2019 "Санитетски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (24.10.2019)

Конкурсна документација (24.10.2019)

Измена конкурсне документације (1) (25.10.2019)

Питањe и одговори (1) (31.10.2019)

Питањe и одговори (2) (01.11.2019)

Измена конкурсне документације (2) (06.11.2019)

Питањe и одговори (3) (06.11.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (22.11.2019)

Измена конкурсне документације (3) (22.11.2019)

Измена конкурсне документације (4) (22.11.2019)

Питањe и одговори (4) (22.11.2019)

Питањe и одговори (5) (22.11.2019)

Питањe и одговори (6) (22.11.2019)

Питањe и одговори (7) (22.11.2019)

Питањe и одговори (8) (25.11.2019)

Одлука о додели уговора (05.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (4) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (6) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (7) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (8) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (9) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (10) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (11) (20.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (12) (20.12.2019) 

Јавна набавка бр. 24-1.1.15-2019 "Набавка медицинске опреме - Гинеколошке столице"

Позив за подношење понуда (18.11.2019)

Конкурсна документација (18.11.2019)

Питањe и одговори (1) (20.11.2019)

Одлука о додели уговора (19.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (20.12.2019)

 Јавна набавка бр. 21-1.1.4/2019 - "Стоматолошки потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (13.09.2019)

Конкурсна документација (13.09.2019)

Измена и допуна (1) (27.09.2019)

Питањe и одговори (1) (27.09.2019)

Питањe и одговори (2) (03.10.2019)

Питањe и одговори (3) (03.10.2019)

Питањe и одговори (4) (03.10.2019)

Измена и допуна (2) (03.10.2019)

Измена и допуна (3) (03.10.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (10.10.2019)

Измена и допуна (4) (10.10.2019)

Измена и допуна (5) (10.10.2019)

Питањe и одговори (5) (10.10.2019)

Питањe и одговори (6) (10.10.2019)

Измена и допуна (6) (11.10.2019)

Питањe и одговори (7) (11.10.2019)

Измена и допуна (7) (16.10.2019)

Питањe и одговори (8) (16.10.2019)

Измена и допуна (8) (18.10.2019)

Питањe и одговори (9) (18.10.2019)

Измена и допуна (9) (18.10.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (18.10.2019)

Одлука о додели уговора (01.11.2019)

Одлука о обустави уговора (01.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (6) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (7) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (8) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (10) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (11) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (12) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (13) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (14) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (15) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (16) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (17) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (18) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (19) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (20) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (21) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (22) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (23) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (24) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (25) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (26) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (27) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (28) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (29) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (30) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (31) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (32) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (33) ( 19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (34) (19.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (35) (19.11.2019)

Обавештење о обустави поступка партија (4) (19.11.2019)

Обавештење о обустави поступка партија (9) (19.11.2019) 

Јавна набавка бр. 28-1.2.7-2019 "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (17.10.2019)

Конкурсна документација (17.10.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (23.10.2019)

Измена и допуна (1) (23.10.2019)

Питањe и одговори (1) (23.10.2019)

Одлука о додели уговора (31.10.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (14.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (14.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (14.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (4) (14.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (14.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (6) (14.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (7) (14.11.2019)

Обавештење о закљученом уговору (8) (14.11.2019) 

Јавна набавка бр. 25-1.1.9-2019 Штампани обрасци

Позив за подношење понуда (26.09.2019)

Конкурсна документација (26.09.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (1) (02.10.2019)

Измена конкурсне документације (1) (02.10.2019)

Питањe и одговори (1) (27.09.2019)

Измена конкурсне документације (2) (02.10.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (2) (02.10.2019)

Одлука о додели уговора (14.10.2019)

Обавештење о закљученом уговору (21.10.2019)

 


 

Јавна набавка бр. ЈНМВ 23-1.1.6/2019 "Технички материјал"

Позив за подношење понуда (03.10.2019)

Конкурсна документација (03.10.2019)

Питањe и одговори (1) (07.10.2019)

Одлука о додели уговора (15.10.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (21.10.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (21.910.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (21.10.2019)

Обавештење о закљученом уговору (4) (21.10.2019)

 Јавна набавка бр. 22-1.2.7-2019 - "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме - рачунарске (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (12.09.2019)

Конкурсна документација (12.09.2019)

Одлука о додели уговора (23.09.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (26.9.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (26.9.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (26.9.2019)
Јавна набавка бр. 15-1.1.3/2019 - "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (17.07.2019)

Конкурсна документација (17.07.2019)

Одлука о додели уговора (21.08.2019)

Одлука о обустави уговора (21.08.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (4) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (6) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (8) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (11) (27.8.2019)

Обавештење о обустави поступка (9) (02.9.2019)

Обавештење о закљученом уговору (7) (03.09.2019)

Обавештење о закљученом уговору (10) (03.09.2019)

Одлука о додели уговора уговора PP (21.08.2019)

Обавештење о закљученом уговору (9) (13.09.2019)

 Јавна набавка мале вредности бр. 17-1.1.11/2019 -"Тонери и рибони"

Позив за подношење понуда (15.08.2019)

Конкурсна документациjа (15.08.2019)

Одлука о додели уговора (28.08.2019)

Одлука о стављању ван снаге одлуке о додели уговора (02.09.2019)

Одлука о додели уговора након одлуке о стављању ван снаге (06.09.2019)

Обавештење о закљученом уговору (13.09.2019)
Јавна набавка бр. 18-1.2.1-2019 - "Редовно одржавање и сервисирање лифтова"

Позив за подношење понуда (22.08.2019)

Конкурсна документација (22.08.2019)

Одлука о додели уговора (03.09.2019)

Обавештење о закљученом уговору (11.09.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 16-1.1.7/2019 -"Нафтни деривати"

Позив за подношење понуда (08.08.2019)

Конкурсна документација (08.08.2019)

Одлука о додели уговора (20.08.2019)

Обавештење о закљученом уговору (21.08.2019)
Јавна набавка бр. 12-1.3.3/2019 - Инвестициони радови „Подополагачки радови"

Позив за подношење понуда (20.06.2019)

Конкурсна документација (20.06.2019)

Питањe и одговори (12.07.2019)

Одлука о додели уговора (24.07.2019)

Обавештење о закљученом уговору (31.07.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 14-1.2.11/2019 - "Услуге на хитним интервенцијама водовода и канализације"

Позив за подношење понуда (06.06.2019)

Конкурсна документација (06.06.2019)

Одлука о додели уговора (19.06.2019)

Обавештење о закљученом уговору (27.06.2019)
Јавна набавка  бр. 13-1.2.8/2019 - "Чишћење септичких јама"

Позив за подношење понуда (06.06.2019)

Конкурсна документација (06.06.2019)

Одлука о додели уговора (19.06.2019)

Обавештење о закљученом уговору (27.06.2019)
Јавна набавка  бр. 03-1.1.15/2019 - Набавка медицинске опреме

Позив за подношење понуда (08.04.2019)

Конкурсна документација (08.04.2019)

Измена и допуна (25.04.2019)

Питањe и одговори (25.04.2019)

Одлука о додели уговора (13.05.2019)

Обавештење о закљученом уговору (28.05.2019)
Јавна набавка -радова- бр. 01-1.3.1/2019 - Хидрантни прстен

Позив за подношење понуда (01.04.2019)

Конкурсна документација (01.04.2019)

Питањe и одговори(1) (11.04.2019)

Питањe и одговори(2) (11.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (09.05.2019)

Одлука о додели уговора (14.05.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 09-1.2.13/2019 - Осигурање и регистрација возила

Позив за подношење понуда (25.04.2019)

Конкурсна документација (25.04.2019)

Одлука о додели уговора (06.05.2019)

Обавештење о закљученом уговору (14.05.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 11.1.1.5/2019 - "Материјал за хигијену"

Позив за подношење понуда (10.04.2019)

Конкурсна документација (10.04.2019)

Измена и допуна (16.04.2019)

Питањe и одговори (16.04.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (16.04.2019)

Одлука о додели уговора (24.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (30.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 07-1.2.9/2019 "Сервисирање службених возила"

Позив за подношење понуда (11.04.2019)

Конкурсна документација (11.04.2019)

Одлука о додели уговора (22.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (25.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (25.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (25.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (4) (25.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (25.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр08-1.2.10/2019 - Обезбеђење објекта Дом здравља "Земун"

Позив за подношење понуда (28.03.2019)

Конкурсна документација (28.03.2019)

Одлука о додели уговора (08.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (16.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 02-1.2.12/2019 "Пројекат за изградњу ЗС Батајница"

Позив за подношење понуда (11.04.2019)

Конкурсна документација (11.04.2019)

Одлука о додели уговора (22.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (06.05.2019)
Јавна набавка мале вредности бр 10-1.2.4./2019 -  "Услуге одржавања и унапређења информационог система“

Позив за подношење понуда (4.04.2019)

Конкурсна документација (4.04.2019)

Одлука о додели уговора (17.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (23.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 06-1.2.6/2019 - "Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме ( и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (14.03.2019)

Конкурсна документација (14.03.2019)

Одлука о додели уговора (26.03.2019)

Обавештење о закљученом уговору (02.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 05-1.2.3/2019 - „Осигурање имовине и лица“

Позив за подношење понуда (07.03.2019)

Конкурсна документација (07.03.2019)

Одлука о додели уговора (19.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (02.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 04-1.2.2/2019 - „Сакупљање и транспорт медицинског отпада“

Позив за подношење понуда (07.03.2019)

Конкурсна документација (07.03.2019)

Одлука о додели уговора (19.03.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (02.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (02.04.2019)

 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner