Службе

Испитивање задовољства корисника PDF Print

Испитивање задовољства корисника услугама здравствене заштите у

Дому здравља „Земун“  биће спроведено 26. новембра 2018. године,

у трајању од 7-20 часова. Испитивање задовољства корисника

специјалистичко- консултативне службе, интерне медицине,

биће спроведено 26. новембра 2018. године, у трајању од 7-20 часова.

Испитивање задовољства запослених у Дому здравља „Земун“ 

биће спроведено 03. децембра 2018. године, у трајању од 7-20 часова.

 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner