Службе

Млади у ризику PDF Print

Дом здравља "Земун" је у сарадњи са општином Земун, Канцеларијом за

младе Општине Земун и уз учешће невладиних организација

„Пријатељи деце Земуна“ и Удружења „ Родитељ“ почео реализацију

пројекта „Млади у ризику! – добар савет здравља вреди“  који ће се

спровести у Земунској гимназији и намењен је популацији младих.

Циљ пројекта је смањење инциденце  нежељених трудноћа девојака,

смањење инциденце полно преносивих инфекција и болести међу младима

и  рано откривање промена на дојкама код адолесценткиња


Подржано у оквиру реализације пројекта Министарства здравља

"Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" -ДИЛС, који се финансира

из кредита Светске банке.С А О П Ш Т Е Њ Е

ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ И

ЗНАЧАЈУ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДАУ  Свечаној сали Земунске  гимназије данас је за ученике ове школе  одржано  предавање и радионица  о репродуктивном здрављу и  значају превентивних прегледа за здравље младих и популације уопште, као део пројекта „МЛАДИ У РИЗИКУ! ДОБАР САВЕТ ЗДРАВЉА ВРЕДИ“,  који спроводи Дом здравља „Земун“ у сарадњи са  локалном самоуправом и Канцеларијом за младе Општине Земун и невладиним организацијама „ Пријатељи деце Земуна“, Удружење „Родитељ“.  Пројекат обухавата, за оне ученице код којих се у току радионице и предавања уоче фактори ризика, и додатну едукацију, клинички преглед дојке и ултразвучни    преглед дојке у Дом здравља „Земун“.


Финансијска средства   за реализацију овог пројекта, у вредности  1 183 000  динара   су обезбеђена у оквиру активности пројекта Министарства здравља – „Пружање унапређених услуга  на локалном нивоу“ – ДИЛС који се финансира из кредита Светске банке.

Предавању су  присуствовали: консултант ДИЛС пројекта Министарства здравља за праћење реализације пројеката финансираних из грантова за рањиве популационе групе, др Владимир Пишчевић, председник Општине Земун,  Дејан Матић,  директор Дома здравља „Земун“, др Душан Јоксимовић, директор Земунске гимназије, Милош Бјелановић и  представници невладиних организација „ Пријатељи деце Земуна“ и Удружења „Родитељ“.


Циљ пројекта „МЛАДИ У РИЗИКУ! ДОБАР САВЕТ ЗДРАВЉА ВРЕДИ“,  је смањење учесталости   нежељених трудноћа девојака, полно преносивих инфекција и болести (ХИВ) међу младима  и смањење учесталости  и смртности жена од рака дојке на територији општине Земун,  повећањем  нивоа свести младих о  репродуктивном здрављу и  значају превентивних прегледа за здравље младих и популације уопште,   а поготово за младе девојке самопрегледа дојке.


У  Земунској гимназији  су организована по 2 предавања и радионица које спроводе  лекари Дома здравља Земун (гинеколог  и/или  спец. опште медицине) у сарадњи са невладиним организацијама и волонтерима Канцеларије за младе општине Земун     као подршком и то:

1)      Значај  репродуктивног здравља и превентивних прегледа

2)      Значај самопрегледа дојке и начин извођења самопрегледа дојке

3)      Радионица где би девојке пробале на моделу самопреглед дојке


Пре почетка предавања међу младима се спроводи анонимна анкета везана за репродуктивно здравље младих. За сва питања везана за проблеме репродуктивног здравља и нејасноћа у вези са извођењем самопрегледа дојки млади могу да се обрате  предавачима  у оквиру радионице, а такође свом гинекологу или педијатру, а касније и изабраном лекару. У оквиру предавања посебно се истиче значај превентивних прегледа, вакцинације и скрининга, као вид бриге о сопственом здрављу и улагања у будућност.


У току радионице, девојке са позитивном породичном анамнезом карцинома дојке и оне које су приликом самопрегледа дојке откриле неке промене на дојкама пријављиваће се едукаторима на додатну едукацију. Након формирања збирног списка – биће организовано додатно предавање са  темом карцинома дојке које ће одржати  лекар из КБЦ „Бежанијска коса“, а код девојака које су приликом самопрегледа дојке опипале неке промене обавиће се и клинички преглед дојки. Код сумњивог налаза на клиничком прегледу дојки, девојке ће бити упућене на ултразвучни преглед дојки у Дом здравља Земун.

У оквиру пројекта Министарства здравља Републике Србије „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – DILS,  јула 2013. године је 25 дома здравља добило финансијска средства (грантове) у ведности од 27.360.000 динара за повећање доступности здравствене заштите осетљивим популационом групама - стари, деца, млади, инвалиди, Роми. 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner