Финансијски извештај Print

Дневни финансијски извештај

Завршни рачун 2013

Завршни рачун 2014

Завршни рачун 2015

Завршни рачун 2016

Финансијски план 2014

Групни биланс за 2016

Финансијски план 2016

Усвојен финансијски план 2016

Финансијски план 2017

Информатор о раду 2016

Усвојен финансијски план 2019

Дневно стање санитета

Дневно стање основних средстава

Дневно стање лекова