Поливалентна патронажа PDF Print

Пункт у Земуну

Адреса: ул. Авијатичарски Tрг бр.7

Телефон: 011/ 37-310-20,

Радно време: радним данима од  07-14часова,  после  9часова  рад на терену

Главна сестра: Јадранка Недић, виша медицинска сестра

Тел: 060 /88 71-750

Поливалентна патронажна служба обавља самостално своју делатност.

У служби раде више медицинске сестре.


Планиране  активности се спроводе  у  централној згради ул. Раде Кончара бр.46,Земун

и на следећим пунктовима:


- Сурчин - тел: 060/887-1753

- Јаково - тел: 060/887-1737

- Бољевци-Прогар - тел: 060/887-1675

- Бечмен-Петровчић - тел: 060/887-1738

- Добановци-Грмовац - тел: 060/887-1741

- Батајница - тел: 060/887-1743

- Угриновци - тел: 060/887-1784

- Бусије - тел: 060/887-1746

- Земун поље амбуланта Камендин - тел: 060/887-1752


Делокруг рада:


- Кућне посете бабињарама и новорођенчадима које су приоритет у овој служби

- Кућне посете свим категоријама становништва

- Кућне посете по сигнал налогу лекара

- Здравствено васпитни рад у предшколским и школским установама

- Сарадња са свим службама у Дому здравља

- Сарадња са службама и институцијама ван Дома здравља


Реализација програма:

- Активности по Календару јавног здравља

- Промоција здравих стилова живота у локалној заједници

- Превенција високок крвног притиска

-Оспособљавање становништва за вештине потребне за негу и васпитање деце

Учешће у пројектима:

- Пројекат „Хало беба“

- Пројекат „Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце“

- Пројекат „Све за децу: мобилизација заједнице за подршку у развоју ромске деце у најранијем детињству.“


НАЈБОЉА ТЕРАПИЈА ЈЕ ПРЕВЕНЦИЈА!!