Службе

Правни и економско - финансијски послови PDF Print

Помоћник директора за немедицинске послове: Ангелина Орбовић

Телефон: 011/ 2195-230


Правно административни послови

руководилац: Снежана Јакановски

е-маil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Телефон: 011/ 3076-234


Економско - финансијски послови

Руководилац: Косана Ђурашевић

Телефон: 011/ 2198-829

Служба јавних набавки

Руководилац :

Телефон: 011/ 3160-039

Радно време: од 07 –15 часова радним данима


Лице за заштиту података о личности: Јована Ружић


 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner