Специјалистичка и консултативна делатност
Специјалистичка и консултативна делатност PDF Print

Начелник службе: Др сци.мед др Гордана Марковић Петровић

Главна сестра: Јасмина Ристић, медицинска сестра

 
Интерна медицина PDF Print

Одговорна сестра: Драгина Марковић, виша медицинска сестра

Телефон: 011/2195-422 локал 205

Специјалисти интерне медицине :

1. Др Анамариа Симић Миловановић

2. Др Јасмина Цанић

3. Др Славица Радојевић

4. Др Снежана Миловановић

5. Др Деана Туцаковић Парабуцки


Пункт у Земуну

 • Ул.Раде Кончара бр.46, радно време од 07-20 часова
 • Телефон: 011/2195-422 локал 205

Пункт у Земуну Доњи град

 • Ул.Авијатичарски трг бр.7, радно време од 07-20 часова
 • Телефон: 060/8871- 668

Пункт у Батајници

 • Ул. Митраљетина бр.1,Батајница, радно време 07-13:30 часова
 • Телефон: 060/8871-513

Пункт у Сурчину

 • Ул. Браће Пухаловић бр.12, Сурчин, радно време 07-13:30 часова
 • Телефон: 7841-004

Служба интерне медицине бави се проблемима и болестима унутрашњих органа, са посебним освртом на кардиоваскуларни систем.

Интернистичка делатност пружа следеће медицинске услуге:

 • Специјалистичке прве и контролне прегледе
 • Специјалистичке прегледе у склопу преоперативне припреме
 • Екг
 • Ултразвучни преглед срца

Редовна процедура заказивања интернистичких прегледа подразумева упут за специјалистички преглед са термином који је издао изабрани лекар.

 
Офталмологија са страбологијом PDF Print

Главна сестра: Душица Антић Јовановић

Телефон: 011/2195-422 локал 241

Радно време: од 07-20 часова

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Служба ради у 2 пункта:

1) Пункт за децу и омладину – ул.Раде Кончара бр. 46,Земун

1 лекар специјалиста офтамологије - cтраболог

Др Славка Васовић

2 дефектолога

1 виша медицинска сестра

2 медицинске сестре


2) Пункт за одрасле –ул. Авијатичарски трг бр. 7, Земун

Телефон: 011/3167168

2 лекара специјалиста офтамолога

Др Сретен Стојиљковић

Др Ђорђе Елез

4 медицинскe сестрe


У амбуланти за децу раде се сви превентивни прегледи у другој, четвртој години живота, прегледи деце под ризиком, прегледи пред  упис у први разред, прегледи седмих разреда ради професионалне оријентације. Ради се сва куратива која произилази из тих прегледа и сви други прегледи по упуту педијатра. У служби постоји кабинет за ортооптику и плеоптику за вежбе код деце која имају слабовидост и разрокост.

У амбуланти за одрасле раде се сви офтамолошки прегледи по упуту лекара опште медицине.

Поседујемо савремену опрему прилагођену дијагностици прегледа у Дому здравља.

 
Оториноларингологија PDF Print

Пункт у Земуну


Адреса: Раде Кончар бр.46, Земун

Телефон: 011/2195-422

Радно време: понедељак, среда и петак од 07:00-14:30 часова

уторак и четвртак  од 13:00-20:00 часова

Др Данијела Младеновић, специјалиста оториноларингологије

Главна сестра Сања Зоркић

Медицинска сестра Тања Голуб

 
Физикална медицина и рехабилитација PDF Print

Пункт у Земуну

Адреса:ул. Раде Кончара 46,Земун

Телефон: 011/2195-422, локали: шалтер 276, терапија 239

Е-маil: fizikala@dzzemun.org.rs

Радно време: од 07 – 20 часова радним данима

од 08-18 часова суботом

Начелник: прим.др Љиљана Пандрц

Главни терапеут: Ненад Кожул, високо струковни физиотерапеут


Планиране активности у Служби физикалне медицине и рехабилитације реализује 22 виших физиотерапеута, 2 средња терапеута и 1 масер.


Служба функционише на 700 м2  у ком простору се налазе 3 лекарске ординације, електротерапија (дд струје, галванска струја, електрофореза, електростимулација, интерферентне струје, тенс), магнето терапија, ултразвучна терапија, светлосна терапија (ласер, инфраруж), термотерапија (лед, парафин), кинези терапија, ручна масажа.


Служба поседује савремену опрему, периферни ултразвучни и централни DEXA апарат. Корисницима је омогућено дијагностиковање  и лечење остеопорозе.

Заказивање првих и контролних лекарских прегледа се врши са упутом, на шалтеру или путем телефона


Лекари специјалисти:

Прим др Љиљана Пандрц

Прим др Славена Малешев

Др Тамара Степић

Др Свјетлана Веселиновић


Пункт у Сурчину

Адреса:ул. Браће Пухаловић 12

Телефон: 011/7841-006 060/887-1549

Радно време: од 07 – 13:30 часова радним данима, суботом од 8-18часова.


Планиране активности у здравственој станици у Сурчину у служби физикалне медицине и рехабилитације реализује 3 висока физиотерапеута, 1 медицински техничар.

Лекари специјалисти:

Др Милица Лончаревић

 
Социјална медицина и информатика PDF Print


Адреса: Раде Кончара 46, Земун

e-mail: socijalna.medicina@dzzemun.org.rs

Запослени:

Др сци.мед др Гордана Марковић Петровић - начелница службе

Др Биљана Живановић

Слађана Васиљевић

Татјана Бубало

Данијела Живковић


У оквиру рада Службе за социјалну медицину и информатику обављају се следећи послови:

-          Израда Стратешког плана Дома здравља Земун

-          Израда Оперативног плана Дома здравља Земун

-          Израда интегрисаног плана сталног унапређења квалитета рада

-          Израда сумарног и интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада

-          Праћење и анализа нежељених догађаја

-          Израда Плана рада Дома здравља Земун

-          Анализа извршења Плана рада Дома здравља Земун

-          Акредитација здравствене установе

-          Праћење и анализа превентивних здравствених услуга

-          Израда тромесечних извештаја свих служби

-          Вођење евиденционе књиге за 11 хроничних незаразних болести

-          Координација здравствено-васпитним радом

-          Активности усмерене на промоцију здравља у локалној заједници

-          Организација активности према календару јавног здравља

-          Сарадња са надлежним институцијама (Секретаријат за здравство, Министарство здравља, Градски завод за јавно здравље...)

-          Сарадња са Српским лекарским друштвом, научним и стручним организацијама

 
Психијатрија PDF Print

Начелник службе: др Лела Трнинић - психијатар

Главна сестра:Марија Марић,виша медицинска сестра

Е-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

У  Служби  ради  3  психијатра, 2 психолога, 2 социјалне раднице и 6 медицинских cестара. Служба за заштиту менталног здравља као основни носилац ванболничке заштите менталног здравља спроводи континуирану превенцију, терапију и рехабилитацију психичких поремећаја.

У Пункту за одрасле постоји:

 • дијагностика
 • терапија
 • рехабилитација
 • превенција и лечење алкохолизма (социотерапијски рад кроз К.Л.А.)
 • припрема за И.К.
 • процена радне способности
 • сарађује са службама дома здравља и другим службама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите

У Пункту за децу и омладину спроводе се:

 • дијагноза, терапија специфичних  развојних поремећаја
 • дијагноза и терапија поремећаја понашања и емоција са почетком обично у детињству и адолесценцији
 • дијагноза и превенција неуротичних и психотичних поремећаја деце и младих
 • процена радне способности
 • обрада пацијента за интерресорну комисију
 • саветодавни и едукативни рад са породицама, васпитачима и наставницима
 • сарађује са службама дома здравља и другим службама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите
 • учествује у тиму за здравствену заштиту деце од злостављања и занемаривања
 • у служби се одвија рад комисије за оцену психофизичке ометености детета

Пункт за одрасле

Адреса: ул.Лазара Саватића бр.3а,Земун

Телефон: 011/2614-542

Радно време: од 07-20 часова радним данима

Пункт за децу и омладину

Адреса: ул.Топличка бр. 8,Земун

Тел: 011/2616-288

Радно време:од  07-20 часова радним данима


ДОЂИТЕ КОД НАС! МИ ЋЕМО ВАС СЛУШАТИ!