Специјалистичка и консултативна делатност PDF Print

Начелник службе: 

Главна сестра: Јасмина Ристић, медицинска сестра