Службе

Социјална медицина и информатика PDF Print

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Адреса: Раде Кончара 46, Земун

Запослени:

1.Гордана Марковић, специјалиста социјалне медицине

2.Татјана Бубало, медицинска сестра

4.Данијела Живковић, медицинска сестра


У оквиру рада Службе за социјалну медицину обављају се следећи послови:

-          Израда Стратешког плана Дома здравља Земун

-          Израда Оперативног плана Дома здравља Земун

-          Израда интегрисаног плана сталног унапређења квалитета рада

-          Израда сумарног и интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада

-          Праћење и анализа нежељених догађаја

-          Израда Плана рада Дома здравља Земун

-          Анализа извршења Плана рада Дома здравља Земун

-          Акредитација здравствене установе

-          Праћење и анализа превентивних здравствених услуга

-          Израда тромесечних извештаја свих служби

-          Вођење евиденционе књиге за 11 хроничних незаразних болести

-          Координација здравствено-васпитним радом

-          Активности усмерене на промоцију здравља у локалној заједници

-          Организација активности према календару јавног здравља

-          Сарадња са надлежним институцијама (Секретаријат за здравство, Министарство здравља, Градски завод за јавно здравље...)

-          Сарадња са Српским лекарским друштвом, научним и стручним организацијама


 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner