Технички и друге слични послови PDF Print

Шеф техничке службе: Желимир Доминиковић

Телефон: 011/2195-422

Лице за управљање медицинским отпадом

Божица Васиљевић,виши санитарни техничар

Телефон:011/2195-422 локал 290

 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner