Службе

Технички и други слични послови PDF Print

Шеф техничке службе: Марко Бојић

Телефон: 011/2195-422

Лице за управљање медицинским отпадом

Божица Васиљевић, виши санитарни техничар

Мирјана Рудовић, виши санитарни техничар

Телефон:011/2195-422 локал 290

 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner