Службе

Служба за здравствену заштиту радника PDF Printлекарска уверења за возаче       здравствена заштита радника

Пункт у Земуну

Адреса: ул.Авијатичарски трг бр. 7/II,Земун

Телефон: 011/ 3167-169 ; 011/3167-170

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Радно време:од 07-14:00 часова радним данима

Служба за здравствену заштиту радника пружа специфичну здравствену заштиту радном активном становништву.


У Служби се спроводе следеће активности:

 • Претходни прегледи за радна места са повећаним ризиком за рад (тежак физички рад, висина, бука, руковаоци грађ.машинама.радници обезбеђења са ношењем оружја...)
 • Периодични прегледи
 • Систематски прегледи
 • Контролни прегледи
 • Циљани прегледи
 • Циљани офталмолошки  преглед (за рад са екраном)
 • Прегледи возача аматера
 • Прегледи возача професионалаца
 • Прегледи за професионалну орјентацију
 • Издавање лекарских уверења (ради запослења свих занимања, за одлазак на рад у иностранство,за добијање радне визе,за смештај у дом за стара лица, за суд, за бављење рекреативно спортом...)
 • Оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту
 • Учешће лекара у Акту о процени ризика на радном месту (утврђивање здравствених услова)


Цене су одређене на основу јединственог ценовника превентивних услуга из области медицине рада града Београда од 01.02.2006. године


Ценовник услуга

ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА уз сагласност Управног одбора Дома здравља Земун од дана 07.06.2019.
ЦЕНОВНИК СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 12.06.2019.

R.

br.

NAZIV MEDICINSKE USLUGE

CENA

1

LEKARSKA UVERENJA ZA VOZAČE AMATERE

1500,00

2

LEKARSKA UVERENJA ZA VOZAČE PROFESIONALCE

2500,00

3

LEKARSKA UVERENJA ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM

1500,00

LEKARSKA UVERENJA ZA RAD NA RADNIM SA POVEĆANIM RIZIKOM (BEZ RTG PLUĆA)

PRETHODNI I PERIODIČNI PREGLEDI

4

TEŽAK FIZIČKI RAD

2800,00

5

BUKA

3000,00

6

VISINA

3500,00

7

OBEZBEĐENJE SA NOŠENJEM ORUŽJA, VATROGASCI

3500,00

8

OBEZBEĐENJE BEZ NOŠENJA ORUŽJA, PORTIRI

2500,00

9

RUKOVAO.GRAĐ.MAŠINA

3800,00

LEKARSKA UVERENJA ZA RAD NA RADNIM MESTIMA BEZ POVEĆANOG RIZIKA ( BEZ RTG PLUĆA)

10

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

2000,00

11

ZDRAVSTVENI RADNICI

2200,00

12

PROSVETNI RADNICI, VASPITAČI

2500,00

13

MAGACIONERI

3000,00

14

LEKARSKA UVERENJA ZA STARATELJSTVO, HRANITELJSTVO

1500,00

15

LEKARSKA UVERENJA ZA USVAJANJE DECE

1800,00

16

LEK.UVERENJA ZA SMEŠTAJ U USTANOVE SOC.ZAŠTITE

1200,00

17

LEK.UVERENJA ZA SKLAPANJE MALOLET.BRAKA

2500,00

18

LEK.UVERENJA ZA STALNO NASTANJENJE,DRŽAVLJANSTVO

2500,00

19

LEKARSKA UVERENJA ZA VANREDNO ŠKOLOVANJE

1500,00

20

LEKARSKA UVERENJA ZA UPIS NA FAKULTET

1500,00


21

LEK.UVERENJA ZA UPIS NA FAKULTET SA DONETOM MED.DOKUMENTACIJOM

1000,00

22

LEK.UVERENJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU (PO ODLUCI MINISTARSTVA)

363,00

23

LEKARSKA UVERENJA ZA RAD U INOSTRANSTVU

CENA SE FORMIRA U ZAVISNOSTI OD ZANIMANJA KAO I OD ZEMLJE U KOJU SE PUTUJE TJ. ZAHTEVA AMBASADE

(OD 2000-4000) UKOLIKO DONESE

MED.DOKUMENTACIJU CENA SE UMANJUJE ZA 500 RSD

24

LEK.UVERENJA ZA NOŠENJE I POSEDOVANJE ORUŽJA

2000,00

25

OBUKA PRVE POMOĆI ZA ZAPOSLENE

1020,00

26

UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENIH USLOVA

969,00

27

PREGLED VIDA

850,00

Цена РТГ плућа износи 500,00 РСД , додаје се на цену  према захтеву радног места и процене специјалисте медицине рада.

Цене се могу Уговором смањити за 10% или више процената зависи од броја уговорених прегледа.

За сва додатна питања  позвати  на телефон   011/3167169 011/3167170, телефон за информације - возачи аматери и возачи професионалци 064/8771-584 или путем маила: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

За добијање уверења о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја, ОБАВЕЗНО  донети извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја на обрасцу 1 који можете преузети ОВДЕ.


Уплата се врши на лицу места за физичка лица или на следећи жиро рачун:

1. За лекарска уверења:

Дом здравља Земун - ДМР,

жиро рачун: 840-626667-84, позив на број 200300

сврха дознаке: лекарско уверење


 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner