О нама PDF Print

Dom zdravlja Zemun


Директор установе: Др Ксенија Узуновић


Главна сестра дома: Јасмина Ристић


Здравство у Земуну датира од 1730.године, када је формирана тзв.раскужна станица Контумац, у којој су сви путници са Орјента издржавали прописани карантин.

Од средине 18.века јављају се у верским општинама прве болнице (hospitali).

У почетку су постојале две болнице, које се 1784.године уједињују у једну болнички зграду.

Претеча примарне здравсвене заштите датира крајем IX века о чему има мало писаних доказа.

Примарна здравствена заштита у данашњем облику, прва зграда Дома здравља "Земун", је почела са радом 50-их година прошлог века, у центру Земуна.

Садашња централна зграда Дома здравља "Земун" у Раде Кончара бр.46, почела је са радом 1980. године.

Дом здравља „Земун“ пружа здравствене услуге у Општини Земун и Општини Сурчин на површини од 442 км2. КАО ТАКАВ, ОН ЈЕ ЈЕДИНИ ОД 16 ДОМОВА ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА, КОЈИ ОМОГУЋАВА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У ДВЕ ОПШТИНЕ.

Делокруг делатности Дома здравља „Земун“ обухвата према последњим подацима 211989 становника, (што представља укупан број становника на Општини Земун и Општини Сурчин).

Дом здравља „Земун“ пружа услуге из домена примарне здравствене заштите грађанима Општине Земун и Општине Сурчин, онима који живе у приградским насељима: Галеника, Земун Поље,13 мај, Алтина, Камендин, Бусије и Грмовац. Такође корисници примарне здравствене заштите Дома здравља „Земун“ живе у селима: Батајница, Угриновци и селима Општине Сурчин, Добановци, Бољевци, Прогар, Јаково, Петровчић и Бечмен.

На дан 30.06.2014.годинe у Дому здравља „Земун“  је радило 674 уговорених здравствених и нездравствних радника на уговорено време, 118 уговорена здравствена радника на стоматологији што је укупно 792 уговорених радника. Број радника преко уговореног броја је 60, што је укупно 852.

Можемо констатовати да је  рад овог Дома здравља веома специфичан, НАГЛАШАВАМО ОПЕТ, ЈЕР СЕ ОДВИЈА У ДВЕ ОПШТИНЕ (на 27 пунктова), СА ВЕЛИКОМ УДАЉЕНОШЋУ КРАЈЊИХ ПУНКТОВА У ОДНОСУ НА ЦЕНТРАЛНИ ПУНКТ У Земуну, ул. Рада Кончара бр. 46 (најудаљенија тачка 42 км).

Као отежавајућу околност можемо навести да се рад одвија у  изразито урбаном ткиву  (Авијатичарски трг бр. 7 у центру Земуна), као и у традиционално руралном подручју (тзв. ДОЊИ СРЕМ), са посебним нагласком да је у Oпштини Земун насељен велики број Рома, који је успешно инкорпориран у ткиво Општине Земун.

У периоду 2010-2014 по приоритету Дом здравља "Земун" је заокружио ЗДРАВСТВЕНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ.


МИСИЈА

Стручни едуковани кадар Дома здравља „Земун“ уз помоћ савремене технологије пружа квалитетне услуге примарне здравствене заштите и обезбеђује висок степен ране превенције као и очувања и унапређења здравља за дужи и здравији живот грађана Општине Земуна и Сурчина.


ВИЗИЈА

Дом здравља стреми досезању свих препоручених професионалних стандарда тежећи максимално да буде савремена, квалитетна установа примарне здравствене заштите, која пружа ефикасну превентивну и куративну заштиту, поштујући етику и водиче добре праксе.