О нама PDF Print

Dom zdravlja Zemun


Директор установе: Др Душан Јоксимовић


Главна сестра дома: Јасмина Ристић


Почетак првих облика бриге о здрављу грађана Земуна датира из последње деценије 19-ог века. Од тада постоји континуитет у пружању здравствене заштите на територији општине Земун.

Дом здравља „Земун“ пружа здравствене услуге у Општини Земун и Општини Сурчин на површини од 442 км2. КАО ТАКАВ, ОН ЈЕ ЈЕДИНИ ОД 16 ДОМОВА ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОГРАД, КОЈИ ОМОГУЋАВА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У ДВЕ ОПШТИНЕ.

Делокруг делатности Дома здравља „Земун“ обухвата према последњим подацима 203507 становника, (што представља укупан број становника на Општини Земун и Општини Сурчин).

Дом здравља „Земун“ пружа услуге из домена примарне здравствене заштите грађанима Општине Земун и Општине Сурчин, онима који живе у приградским насељима: Галеника, Земун Поље,13 мај, Алтина, Камендин, Бусије и Грмовац. Такође корисници примарне здравствене заштите Дома здравља „Земун“ живе у селима: Батајница, Угриновци и селима Општине Сурчин, Добановци, Бољевци, Прогар, Јаково, Петровчић и Бечмен.

На дан 31.12. 2010.годинe у Дому здравља „Земун“  је радило 684 здравствена радника на неодређено време, 123 стоматолошка здравствена радника, 5 фармацеута, 25 административних радника, 70 техничко – помоћног особља (укупно 94 нездравствених радника). У раду Дома здравља „Земун“ је учествовало и 72  радника запослених на одређено време.

Кроз овај текст, који представља врло сажет приказ о раду Дома здравља „Земун“, можемо констатовати да је  рад овог Дома здравља веома специфичан, НАГЛАШАВАМО ОПЕТ, ЈЕР СЕ ОДВИЈА У ДВЕ ОПШТИНЕ (на 27 пунктова), СА ВЕЛИКОМ УДАЉЕНОШЋУ КРАЈЊИХ ПУНКТОВА У ОДНОСУ НА ЦЕНТРАЛНИ ПУНКТ У Земуну, ул. Рада Кончара бр. 46 (најудаљенија тачка 42 км).

Као отежавајућу околност можемо навести да се рад одвија у  изразито урбаном ткиву  (Авијатичарски трг бр. 7 у центру Земуна), као и у традиционално руралном подручју (тзв. ДОЊИ СРЕМ), са посебним нагласком да је у Oпштини Земун насељен велики број Рома, који је успешно инкорпориран у ткиво Општине Земун.

Уз све наведене чињенице, појавили су се  проблеми повезани са заокруживањем здравствено информационог система Дома здравља „Земун“. Његова инплементација се успешно  приводи свом крајњем циљу односно постојању компјутера на свим радним местима.

Када будемо пoтпуно заокружили здравствено-информациони систем, чему убрзано тежимо, можемо очекивати потпуну усаглашеност планираних здравствених услуга и фактурисане реализације.


МИСИЈА

Стручни едуковани кадар Дома здравља „Земун“ уз помоћ савремене технологије пружа квалитетне услуге примарне здравствене заштите и обезбеђује висок степен ране превенције као и очувања и унапређења здравља за дужи и здравији живот грађана Општине Земун и Сурчин.


ВИЗИЈА

Дом здравља стреми досезању свих препоручених професионалних стандарда тежећи максимално да буде савремена, квалитетна установа примарне здравствене заштите, која пружа ефикасну превентивну и куративну заштиту, поштујући етику и водиче добре праксе.


Увек сте добродошли у ваш Дом здравља "Земун"!